Fortsæt til indhold

Stabshjælper til Selektionsektionen


Stabshjælper til Selektionssektionen

Vil du være med til at forme fremtidens Forsvar?
Kan du lide at have kontakt til unge mennesker og hjælpe dem med at finde det rigtige karrierevalg?
Trives du i en dynamisk, tempofyldt og afvekslende hverdag?
Så er stillingen som stabshjælper i Selektionssektionen, måske noget for dig.
Om os
Selektionssektionen/Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen er en del af Rekrutteringsdivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Selektionssektionen foretager test og assessment af ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser og militære stillinger.

I sektionen er vi 31 medarbejdere fordelt på fire elementer:
Element for militære udvælgelsesledere, Element for psykologer, Element for sundhedsfaglige og Element for planlægning, udvikling og administration, som du vil blive underlagt. Alle fire Elementer indgår i den samlede udvælgelsesproces. Sektionen arbejder tæt sammen med enheder og skoler under Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Elementet består af fem ansatte, herunder en kaptajn, to seniorsergenter, en overassistent samt stabshjælperen. Derudover en række timeansatte prøveledere.

Stillingen som stabshjælper giver dig mulighed for at bidrage i i flere henseender til den samlede afprøvning af ansøgere til Forsvarets uddannelser og stillinger. Der er stor variation i opgaverne, der kan have både praktisk og administrativ karakter. Du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdsdag.

Du vil blive inddraget til at afholde fysiske test i henhold til gældende bestemmelser, såvel som forestå digital testning, både på Nyholmen og decentralt ved Forsvarets andre tjenestesteder. Der kan derfor forventes nogen rejseaktivitet.

Du vil blive omdrejningspunkt for hele sektionen i forhold til praktiske opgaver, der er vigtige for et godt og effektivt arbejdsmiljø. Derfor forventer vi at du selv tager initiativ til at skabe de bedst mulige betingelser, så psykologer, læger og sagsbehandlere kan fokusere på deres kerneopgave - udvælgelse.

Stillingen indeholder meget kontakt med ansøgere der har tilvalgt Forsvaret som arbejdsplads, derfor er det vigtigt at have fokus på rekruttering - også i afprøvningsprocessen.
Om dig
Du er udnævnt konstabel. Stillingen er værnsfælles, så din baggrund er mindre vigtigt.

For at blive et godt match i denne stilling, er det vigtigt at du er:
- Serviceminded og præsentabel overfor både kolleger og ansøgere.
- Har et godt overblik og selv tager initiativ til at forbedre de fysiske rammer.
- Har nogen forståelse for IT-systemer, herunder Officepakken og gerne Demars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Nyholmen i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Tor Jønsson på telefon 72 81 92 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent