Fortsæt til indhold

Våbensagsbehandler


Våbensagsbehandler

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team, hvor der indgår ansvar, engagement og høj faglighed kombineret med godt humør? Så gå til tasterne og send os en ansøgning.
Om os
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Stillingen er placeret i Marinehjemmeværnets Flotillesektion, som har ansvaret for uddannelse, HR administration og økonomi. Det omfatter bl.a. ansvaret for det forvaltningsmæssige grundlag, behandling af personsager, funktionsbeskrivelser, kompetencebeskrivelse i forhold til funktioner, personelrokader i strukturen, økonomi flow og administrative inspektioner ved Marinehjemmeværnets flotiller.
Om stillingen
Stillingen er meget selvstændig og fordrer høj faglighed indenfor våben området.

Sagsbehandlingen dækker alle aspekter omkring våbenteknik og våbensikkerhed, herunder:

- Ind og udfasning af våbensystemer.
- Beskrive, planlægge og udføre uddannelser og kapacitetsopbygning.
- Opgøre ammunitionsbehov.
- Bestille og aflyse skydeområder.
- Supportere skydelærere, skydeledere og fartøjsførere, herunder afholde ERFA-møder og løbende kompetenceudvikling.
- Afgive våbenteknisk og skydesikkerhedsinput til doktrinudvikling.

Herudover er alle ansatte i Hjemmeværnet omfattet af lærer på kald ordningen ved Hjemmeværnskolen, hvor man underviser indenfor eget funktionsområde.

Der må påregnes rejseaktivitet i forbindelse med skydelejre, skydeuddannelser, øvelser og ERFA-møder.

Da der arbejdes med frivillige vil en del af tjenesten foregå eftermiddag, aften og i weekender.
Om dig
Du har med fordel erfaring med våben sagsbehandling.

Indgående kendskab til SIKKAV og SVNPUB 206-502 er nødvendigt for effektiv udførelse af stillingen.

Det er en fordel, hvis du selv har skydesikkerhedskvalifikationer. Ellers vil du skulle tilegne dig dem snarest efter ansættelse.

Det er en fordel for stillingen, hvis du har erfaring fra national opgaveløsning til søs fra sejlende tjeneste.

Om du er teknikker eller taktiker er ikke afgørende, stillingen vil kunne besættes af begge profiler.

Forståelsen af frivilligheden som forudsætningsskabende er altafgørende. Hvis du ikke har erfaring med arbejde i frivillige organisationer, skal du være indstillet på en stejl læringskurve.
Ansættelsesvilkår
Fast tjenestested vil være Ringsted.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte og overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinger af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen, orlogskaptajn, John Mogensen, på telefon 72 21 66 58 eller mail MHV-CHFLO@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er d. 31. juli 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Tiltrædelse vil være d. 1. oktober eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MARINEHJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.07.2021

Indrykningsdato

07.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent