Fortsæt til indhold

IT-Forretningspartner til værdiskabelse i samarbejdet mellem IT og forretning


IT-Forretningspartner til værdiskabelse i samarbejdet mellem IT og forretning

Vil du være med til at udvikle og afprøve, hvordan samarbejdet mellem IT og Forsvarsministeriets styrelser kan styrkes? Vil du arbejde på strategisk niveau og rådgive en ledelsesgruppe om digital understøttelse af kerneforretningen? Trives du med at navigere i et komplekst landskab med mange interessenter, hvor det ofte er dig, der sørger for til at få enderne til at mødes?
Så har du mulighed for at blive IT-forretningspartner i Forsvarsministeriets Program IT-konsolidering og Transformation.
Om os
Du bliver en del i et nyoprettet projekt Forretningssamarbejde, hvor vi har fokus på at styrke samarbejdet mellem IT og koncernens styrelser. Projektet er en del af Program IT-konsolidering og Transformation (PIT), der med udgangspunkt i det seneste forsvarsforlig har til opgave at konsolidere og transformere IT i hele Forsvarsministeriets koncern.

Til at starte med vil vi være 4-5 kolleger, der samarbejder om to hovedområder:

• At opbygge og drive et hold af IT-forretningspartnere, der rådgiver, servicerer og bygger bro mellem en konkret styrelse og IT.

• At opbygge og drive et hold af projekt- og porteføljeledere, der sikrer, at digitaliseringsprojekter drives effektivt i en given styrelse og skaber den ønskede effekt.

På begge områder starter vi med et pilotprojekt hos Forsvarsministeriet Personalestyrelse, hvor vi sammen med ledelsen og IT-organisationen afprøver modeller, metoder og værktøjer, som efterfølgende skal tilpasses og udbredes til andre dele af ministerområdet.
Om stillingen
Som IT-forretningspartner får du ansvaret for at agere bindeled mellem personalestyrelsen og IT-organisationen. Du sparrer og koordinerer over for styrelsen ift. hele paletten af IT-leverancer.

Særligt har du fokus på at:

• gøre det nemt for styrelsen at være kunde hos IT – de vil altid kunne gå gennem dig og behøver ikke at kunne gennemskue et komplekst leverandørlandskab – det klarer du for dem.
• sparre og rådgive om nye initiativer og teknologier, der kan understøtte styrelsens strategiske retning.
• facilitere dialog om eksisterende systemer og sikre et grundlag for dette.
• være problemløsende ift. konkrete udfordringer og sikre at styrelsen oplever at blive set, hørt og forstået.
• koordinere med andre (kommende) forretningspartnere og måske udvikle nye, tværgående løsninger.
• bidrage til at IT kan bruge viden om styrelsens krav og behov til løbende at forbedre sine leverancer og tilgang til samarbejdet.

Du får en bred samarbejdsflade med forskellige dele af både styrelsen og IT-organiseringen. Du vil få et klart mandat og ledelsesopbakning til at agere på vegne af IT og til at sætte ting i gang internt i IT.

Med din viden og erfaring fra samarbejdet med Personalestyrelsen bidrager du til projektets overordnede udvikling og implementering af en ny samarbejdsmodel mellem IT og øvrige dele af ministerområdet.

Da både stilling og team er nyoprettet, bidrager du i høj grad til at forme både indhold og arbejdsform.
Om dig
SOM CIVIL
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse kombineret med flere års erfaring med digital forretningsudvikling og strategisk understøttelse af en ledelsesgruppe.

SOM MILITÆR
Vi forestiller os at du har en militær baggrund som kaptajn/kaptajnløjtnant.

Du er helheds- og samarbejdsorienteret samt tillidvækkende. Med den måde, du taler og agerer, viser du, at du sætter dig ind i tingene, og at du både tænker langsigtet og hele vejen rundt om en problemstilling. Man kan stole på de aftaler, du laver og vide, at du altid vil have fokus på at afveje muligheder og så vidt muligt finde en løsning til fælles bedste.

Du tænker i end-to-end-løsninger og forbedringsmuligheder, og du lader dig ikke begrænse af ’plejer’. Du kan gennemskue komplekse problemstillinger og sammenhænge og er god til at gøre tungt, teknisk stof lettilgængeligt for en ledelse, ligesom du kan oversætte ledelsesmæssige ønsker og visioner til mere konkrete IT-tekniske leverancer.

Du har erfaring med at arbejde på strategisk niveau på tværs af fagområder, og du har et IT-fagligt niveau, der gør, at du kan begå dig både på ledelsesniveau og i dialog med IT-specialister. Du kan overskue systemlandskabet, og med eksperters hjælp kan du sætte dig ind i tungere, konkrete problemstillinger.

Du er god til at formidle, og fordi du hele tiden kommunikerer med ledelsen i forretningen og med dine kollegaer i IT, bidrager du til at igangværende og nye tiltag koordineres og kalibreres, så det skaber mest mulig forretningsværdi.
Ansættelsesvilkår
SOM MILITÆR
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

SOM CIVIL
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

GENERELT
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til projektchef for forretningssamarbejde Dorthe Hertz på telefon 26798701.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819133.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Du anmodes om at fremsende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

04.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent