Fortsæt til indhold

Gruppefører til Hærens Basis Uddannelse ved Marineeskadronen, Bornholm


Gruppefører til Hærens Basis Uddannelse ved Marineeskadronen, Bornholm

Er du sergent med et solidt førergen og ønsker du at skabe grundlaget til fremtidens professionelle soldat?
Så søg stillingen som gruppefører i Marineeskadronen på Bornholm.

Vi har fokus på faglighed, initiativ og sammenhold, vi dyrker de klassiske soldaterværdier i eskadronen hver eneste dag.
Om os
Marineeskadronen (MARESK) har slægtsbånd der kan spores helt tilbage til oprettelsen af Marineregimentet i 1672 under Christian V.
Gennem tiden blev Marineregimentet rykket og blev i 1950’erne underlagt Bornholms Værn og blev til Marinekompagnierne ved Bornholms Værn. Disse blev nedlagt ved opløsningen af Bornholms Værn i år 2000. Marineeskadronen ved III Opklaringsbataljon genopstod i 2014 og har siden været bataljonens uddannelsesenhed.

Marineeskadronens opgave består i at gennemføre, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemføre Hærens Reaktions Styrke Uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen.

Eskadronen gennemfører en 8 måneder lang uddannelse inden for opklaringshåndværket og uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

Marineeskadronen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
GF/HBU er, overfor delingsføreren, ansvarlig for; ledelse, styring, uddannelse og kontrol af de opgaver, der pålægges gruppen vedr. uddannelse af de værnepligtige, samt medansvarlig for egen udvikling med henblik på videre tjeneste ved HRU i MARESK.

Som GF kan du også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at soldaterne kan lykkes.

Du skal være fører, uddanner, tovholder og sikre disciplinen i gruppen, samt være frontfiguren for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for alle.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal endvidere forvente 10-14 øvelsesdøgn pr. halvår, og, at der vil være kursusaktivitet og afspadseringsperioder efter hvert hold.

Vi har en klar forventning om, du på forhånd har afklaret med din familie og venner, at du kan blive udsendt, og, at din nærmeste fremtid i høj grad kommer til at ligge på Bornholm. Det er for sent at beslutte sig, når du først er startet på Bornholm og heller ikke fair over for dine kommende kollegaer. Hav styr på dit bagland før du ansøger – for din egen og vores skyld.
Om dig
Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med delingsføreren og soldaterne skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du er sergent, med en stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme nye soldater i Hæren. Samtidig er du ambitiøs i forhold til din egen faglige og personlige udvikling og har et klart ønske om at blive afprøvet i HRU hurtigt. Typisk allerede efter 1-2 HBU hold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsbefalingsmand, chefsergent Poul Henning Sørensen på telefon 728 23803, alternativt eskadronschef, kaptajn Mikkel B. Vinding, på telefon 728 23975.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 18. juni 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
 
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

18.06.2021

Indrykningsdato

04.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent