Fortsæt til indhold

Porteføljemanager, der kan levere værdiskabende ledelsesinformation


Porteføljemanager, der kan levere værdiskabende ledelsesinformation

Vil du levere systematisk ledelsesinformation, der sikrer strategisk overblik over en bred digital projektportefølje? Vil du bidrage til, at opgaver og ressourcer prioriteres, så de giver størst mulig forretningsværdi på tværs af porteføljen? Så har du mulighed for at blive porteføljemanager i et nyoprettet projekt.
Om os
Projektet er en del af Program IT-konsolidering og Transformation (PIT), der med udgangspunkt i det seneste forsvarsforlig har til opgave at konsolidere og transformere IT i hele Forsvarsministeriets koncern.

Til at starte med vil vi være 4-5 kolleger, der samarbejder om to hovedområder:

• At opbygge og drive et hold af IT-forretningspartnere, der rådgiver, servicerer og bygger bro mellem en konkret styrelse og IT.

• At opbygge og drive et hold af projekt- og porteføljemanagere, der sikrer, at digitaliseringsprojekter drives effektivt i en given styrelse og skaber den ønskede effekt.

På begge områder starter vi med et pilotprojekt hos Forsvarsministeriet Personalestyrelse, hvor vi sammen med ledelsen afprøver metoder og værktøjer, som efterfølgende skal tilpasses og udbredes til andre dele af ministerområdet.
Om stillingen
Som porteføljemanager får du ansvaret for at skabe overblik over igangværende projekter og levere relevant ledelsesinformation ift. porteføljen – i første omgang til brug for den øverste ledelse i Forsvarsministeriet Personalestyrelse.

Du kommer til at have en bred samarbejdsflade med forskellige dele af både styrelsen og IT-organisationen. I dialog med projektlederne sikrer du, at den øverste ledelse i styrelsen får relevant og lettilgængelig information om projektporteføljen, herunder fremdrift, risici og mulig mitigering. Gennem dette arbejde bidager du til, at opgaver og ressourcer kan prioriteres, så de kan give størst mulig forretningsværdi på tværs af porteføljen.

Vi hjælper dig, så det hurtigt bliver naturlig for dig at navigere i vores projekt- og programstyringsværktøj, Antura, og du vil derfra kunne skabe og videreudvikle relevant ledelsesinformation, ligesom du løbende vil tilbyde din støtte i anvendelse af værktøjet til fx projektledere.

Da både stilling og team er nyoprettet, bidrager du i høj grad til at forme både indhold og arbejdsform, ligesom du må forvente, at begge dele udvikler sig over tid.
Om dig
SOM CIVIL
Vi forestiller os at du har en relevant akademisk uddannelse kombineret med nogle års erfaring med digital forretningsudvikling og anvendelse af projektstyringsværktøjer.

SOM MILITÆR
Vi forestiller os at du har en militær baggrund som kaptajn/kaptajnløjtnant.

For at være succesfuld i stilingen skal du være struktureret, service- og samarbejdsorienteret. Du skal tænke i helheder og se muligheder frem for begrænsninger. Du arbejder konstant for at skabe overblik og sammenhæng, og du bevarer fokus, når du møder udfordringer, og det bliver nødvendigt at lave ændringer.

Fagligt kan du gennemskue komplekse problemstillinger, og du er rutineret i at omsætte lidt tung, teknisk stof til lettilgængelig ledelsesinformation.

Du er god til at formidle, og fordi du hele tiden taler med forskellige dele af organisationen, bidrager du til at både kolleger og ledelse løbende er orienteret om, hvor projekterne er på vej hen, og hvor der er brug for ekstra opmærksomhed.
Ansættelsesvilkår
SOM MILITÆR
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

SOM CIVIL
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

GENERELT
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til projektchef for forretningssamarbejde Dorthe Hertz på telefon 26798701.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819133.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Du anmodes om at fremsende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

04.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent