Fortsæt til indhold

Kommunikationsgast til Søværnets Operationscenter, Lyngby Radio.


Kommunikationsgast til Søværnets Operationscenter, Lyngby Radio.

Er du konstabel i Forsvaret, gerne med operativ erfaring og muligvis allerede indehaver af et ra-diooperatørcertifikat, med mod på at spille en central rolle i søredningsoperationer?
Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) som kommunikationsgast ved Lyngby Radio.

Om os
NMOC er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suveræni-tetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som kommunikationsgast ved Lyngby radio har du ansvaret for lyttevagten på de maritime nødka-naler og kommunikationen med skibe til søs. Du refererer direkte til den vagthavende officer i JRCC i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver. Lyngby Radio har endvidere ansvaret for udlæsning af meldinger til skibsfarten, som blandt andet omfatter navigationsadvarsler, skyde-advarsler, vejrmeldinger mv.

Stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag og nattevagt af 12 timers varighed. Der er kontinuerligt to positioner der er bemandet ved Lyngby Radio.
Om dig
Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig og vi ser gerne at du har forrettet tje-neste som kommunikationsgast, radiooperatør el.lign. og dermed har den nødvendige uddannelse (GOC eller ROC). Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne sam-arbejdspartnere. Du kommunikerer godt på både engelsk og dansk og også gerne på tysk. Du skal have en overordnet kendskab til søredningstjenesten og have forståelse for, hvordan din løsning af opgaven påvirker NMOC samlede opgaveløsning.
Du er allerede ansat i Forsvaret eller du har tidligere været ansat og har erfaring med døgnbemandet tjeneste.

Da hverdagen i operationscentret til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan be-sættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Perso-nalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, vil forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder Lyngby Radio CSG Benny I. Thomsen +45 7284 0300 eller e-mail fko-sv-n333@mil.dk
Du er ogå velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, tlf. +45 7284 0260 eller e-mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2021 og samtaler forventes afholdt kort efter fristen.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.06.2021

Indrykningsdato

04.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent