Fortsæt til indhold

Stabsofficer til øvelse og træning ved Arktisk Kommando (genopslag)


Stabsofficer til øvelse og træning ved Arktisk Kommando

Har du mod til at præge udviklingen af Forsvarets indsats i Arktis? Vil du gøre tjeneste i Kongerigets eneste domæneansvarlige værnsfælles hovedkvarter? Så er dette stillingen for dig!
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando, med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er suverænitetshævdelse og overvågning af arktisk ansvarsområde. Udover dette, løser vi en lang række andre opgaver såsom: Eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning, fiskeriinspektion, samt støtte til det civile samfund.

Det er Øvelses- og træningssektionens (J7) opgave, at hovedkvarteret og de underlagte enheder (skibe, fly, patruljer, Arktisk Beredskabsstyrke m.fl.) trænes i deres virke som en samlet organisation. Dette indebærer bl.a. national og international øvelsesplanlægning og gennemførelse af aktiviteter. Endvidere skal der gennemføres indhentning og behandling af erfaringer, med henblik på at facilitere implementering af disse i Arktisk Kommandos planer, instrukser, procedurer m.v.

Over de seneste to år, er den overordnede plan for øvelse og træning af Arktisk Kommandos hovedkvarters samvirke mellem underlagte enheder, integration af beredskabsstyrker samt indførsel af ny teknologi blevet tilrettet og opdateret.

Den primære opgave for kommandoen er, at fastholde, og videreføre, fokus på at træne hovedkvarterets evne til at virke som et værnsfælles operativt hovedkvarter i samspil med de differentierede underlagte enheder.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der arbejder ca. 60 medarbejdere. Derud-over har kommandoen bemandede stationer flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, samt på Færøerne. I Danmark er der endvidere dele af kommandoen som arbejder i henholdsvis Aalborg og København.
Om stillingen
J7 sektionen er normeret med en chef og to stabsofficerer. Sektionens primære opgave er planlægning, tilrettelæggelse, koordination, gennemførelse og kontrol af national og international øvelsesvirksomhed.

Opgaverne spænder vidt fra gennemførelse af mindre interne øvelses- og evalueringsaktiviteter, til at indgå i planlægningen af store Combined Joint katastrofe- og suverænitetsøvelser med deltagelse af nationale og internationale samarbejdspartnere.

Hertil har sektionen også ansvar for AKO egen uddannelse. Det være sig alt fra at vedligeholde militære færdigheder til stabsuddannelse. Desuden har sektionen til opgave at gennemføre AKO egne kurser, der skal sikre at nye medarbejdere, samt nærmeste samarbejdspartnere har en grundlæggende viden om Arktisk miljø og AKO virke.

Grundet sektionens størrelse og AKO’s høje aktivitetsniveau, vil du som stabsofficer i J7 være POC og omdrejningspunkt på mange opgaver. Mange aktiviteter gennemføres i et Joint miljø, hvor du vil have til opgave, at skulle koordinere internt i AKO, såvel som med eksterne nationale og internationale øvelsesdeltagere. Så uanset, hvilket værn du kommer fra, vil du i J7 få mulighed for at bidrage med din egen viden og erfaring, samt få et større indblik i det øvrige forsvars sammensætning og muligheder, for herigennem at bidrage til spændende og givende øvelser og uddannelser.

Stillingen er forbundet med en vis rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller tilsvarende uddannelse. Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har erfaring fra flere typer af stillinger, samt et bredt kendskab til Forsvarets organisation og virke.

For at trives i stillingen, og opnå resultater, er det essentielt at du trives blandt mennesker, er udadvendt og god til at netværke. Du trives ved at arbejde med udvikling, og evner at se sammenhænge på tværs af værn, nationaliteter, opgaver og teknologi. Du er opsøgende, systematisk og kan arbejde selvstændigt.

Det er en fordel hvis du har forståelse for NATO’s øvelsesplanlægning, men ikke et krav.

Du kommunikerer flydende, i skrift og tale, på henholdsvis dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef J7, major Morten Haubro på FKO-A-CHJ7@MIL.DK eller telefon +299 521849.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på FPS-RA-MA02@MIL.DK eller på telefon. +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2021. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende. Samtalerne vil blive gennemført via VTC eller Skype.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

03.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent