Fortsæt til indhold

Udvælgelsesleder til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Selektionssektion – Seniorsergent (Nyoprettet stilling)


Udvælgelsesleder til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Selektionssektion – Seniorsergent (Nyoprettet stilling)

Vil du være med til at forme fremtidens Forsvar?
Kan du lide at have kontakt til unge mennesker og hjælpe dem med at finde det rigtige karrierevalg?
Trives du i en dynamisk, tempofyldt og afvekslende hverdag?
Så er stillingen som Udvælgelsesleder, måske noget for dig.
Om os
Selektionssektionen/Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen er en del af Rekrutteringsdivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Selektionssektionen foretager test og assessment af ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser og militære stillinger.

I sektionen er vi 31 medarbejdere fordelt på fire elementer:
Element for militære udvælgelsesledere, Element for psykologer, Element for sundhedsfaglige og Element for planlægning, udvikling og administration. Alle fire Elementer indgår i den samlede udvælgelsesproces. Sektionen arbejder tæt sammen med enheder og skoler under Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Vi tilbyder:

• Et spændende og indflydelsesrigt arbejdsmiljø.
• En dynamisk arbejdsplads med fagligt dygtige og dedikerede kolleger, som vægter det kollegiale og sociale fællesskab med plads til sjov i hverdagen, og hvor alle bidrager til at skabe en rar og inkluderende atmosfære på arbejdspladsen.

Som en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse har vi stor fokus på trivsel, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling, herunder karrieremuligheder.

Vi er for nuværende placeret i Jonstruplejren i Ballerup, men sektionen forventes at blive flyttet til Nyholm (København) juli 2021.
Om stillingen
Stillingen som Udvælgelsesleder i det Militærfaglige Udvælgelseselement er en af to nyoprettede stillinger. Stillingen er en værnsfælles militær stilling.

Elementet består af ni militære ansatte, herunder en major, en chefsergent fem seniorsergenter og 2 oversergenter som repræsenterer alle værn.

Som udvælgelsesleder beskæftiger du dig blandt andet med afprøvninger og udvælgelse til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser. Du vil blive ansvarlig for at gennemføre afprøvninger – både centralt og decentralt og du må derfor forvente nogen rejseaktivitet.

Dine hovedansvarsområder vil være følgende:

• Koordinering af afprøvninger/udvælgelser med relevante samarbejdspartnere.
• Besvarelse/behandling af skriftlige og telefoniske henvendelser fra Forsvarsministeriets myndigheder.
• Formand for optagelseskommissioner for udvalgte uddannelser/funktioner.
• Forvaltningsopgaver i relation til afprøvninger/udvælgelser herunder direkte kontakt til ansøgere.
• Udarbejdelse/vedligeholdelse af procesbeskrivelser.
• Optimering af interne og eksterne arbejdsprocesser.
• Bidrage til samarbejdet på tværs af elementer med henblik på kvalitet i opgaveløsningen.

Stillingen vil blive tilpasset dine erfaringer og kompetencer.
Om dig
Du har en baggrund som mellemleder i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Vi ser gerne, at du er seniorsergent, men hvis du er erfaren oversergent, er der mulighed for enten at blive udnævnt i stillingen eller at blive ansat i højere funktion med henblik på senere udnævnelse afhængigt af gældende bestemmelser for udnævnelse til niveauet.

• Det er en fordel, at du har bred erfaring fra dit værn samt forståelse af de øvrige værn.
• Erfaring med stabs- eller skoletjeneste, evt. på styrelsesniveau er ønskeligt.
• Du besidder en evne og interesse i at se andres potentialer.

Som person er du kendetegnet ved:
• Høj grad af ansvarlighed
• Initiativrig.
• Kan arbejde selvstændigt såvel som i teams på tværs af organisationen.
• Omstillingsparat.
• Fleksibel.
• Diskretion, da du arbejder med personfølsomme sager.
• Gode kommunikationsegenskaber.

Yderligere vil det være en fordel hvis du har kendskab til:
• Persondataloven.
• DeMars og WorkZone

I forbindelse med opstarten som udvælgelsesleder, vil du gennemgå en målrettet oplæring der gør dig i stand til at varetage din kommende funktion.

Du vil i det daglige bære uniform. Som uniformeret ansat – og i mange tilfælde den første militære person ansøgeren stifter bekendtskab med - forventes det, at du fremstår som et godt ”forbillede” i din fremtræden og kommunikation.

Det forventes endvidere, at du har flair for at kommunikere med unge mennesker, der udgør størstedelen af selektionens ansøgere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Jonstruplejren i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Tom Blankensteiner på telefon 72 81 92 71 eller mail FPS-VR-SL02@MIL.DK, alternativt chefsergent Peter Møllebro på telefon 72 81 92 79 eller mail FPS-VR-SL08@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-BA-BS249@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.06.2021

Indrykningsdato

03.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent