Fortsæt til indhold

Kaptajn eller kaptajnløjtnant til udfordrende stilling


Kaptajn eller kaptajnløjtnant til udfordrende stilling

Har du mod på at være bindeled mellem FPS direktion og dybt specialiserede specialister?
Kan du se dig selv bidrage til at udvikle og højne kvaliteten i projekter, som går på tværs af FPS organisation? Så har du nu muligheden for at udbygge din ledelseserfaring i en anderledes ramme end den operative, og hvor resultaterne har indflydelse på hele ministerområdets ansatte.
Om os
FPS har stort fokus på at levere sikre, stabile og funktionel understøttelse af ministerområdets HR-behov.

Sektionen for DeMars HR udvikling og support varetager bl.a.:

BRUGERSTØTTE
Teamet er første kontakt, når myndighederne oplever udfordringer med vores services i DeMars.

UDDANNELSE
Uddannelse af myndighederne i den korrekte anvendelse af services i DeMars.

ADMINISTRATION
Løbende vedligehold af indholdet i HR-services f.eks. oprettelse eller nedlæggelse af kvalifikationer m.m..

UDVIKLING
Indsamling af myndighedernes udviklingsønsker til HR-services og den følgende koordination med Kapacitets Ansvarlig Koncern-IT med henblik på at finde og levere løsninger.

PROCESOPTIMERING
Holder overblik over FPS brug af IT-løsninger og i samarbejde med afdelingerne optimerer brugen af IT-løsninger.

I sektionen ønsker vi at være anerkendt for:

• Løbende og relevante brugertilpasninger og udvikling.
• Professionel og hurtig support til Forsvarets myndigheder.
• At udbyde efterspurgte kvalitetsuddannelser til Forsvarets myndigheder.
Om stillingen
Som næstkommanderende står du for sektionens drift i forhold til personellet, samt at bistå dem i at få de af deres opgaver, som kræver koordination på tværs af myndigheder til at lykkedes. Det kunne f.eks. være kursusudbud og -planlægning.

Ved siden af driften involveres du løbende i projekter, hvor sektionens faglighed ses bragt i anvendelse. Projekterne spænder bredt og går ofte på tværs af FPS organisation, men også ministerområdet som helhed. Sektionens chef bistår med sparring, råd og vejledning.
Opgaverne er omskiftlige, men centrerer sig om at bringe sektionens forskellige fagligheder i anvendelse på den mest hensigtsmæssige måde i den givne opgave.

Du bliver tovholder for indsættelsen af tre medarbejdere, som arbejder med procesoptimering.

Vi tilbyder altså kort sagt en super udfordrende stilling, hvor der ikke altid kan gives et facit eller et klart ’end state’ på forhånd. Stillingen er endvidere et godt springbræt for dig, som søger MMS, men måske mangler indsigt i en funktionel tjeneste.

Vi lægger i sektionen vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, fleksibel arbejdstid og mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage, ligesom der vil være god mulighed for at planlægge arbejdstiden rundt om et studie ved siden af havende tjeneste.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant med to-tre års erfaring fra niveauet.

Du har i din tidligere tjeneste opbygget erfaring med ledelse i praksis og har lyst til at arbejde videre med det.

Du er hurtigt opfattende og kan tilegne dig viden og indsigt omkring en given problemstilling hurtigt.

Du forstår vigtigheden af at formulere dig kort og præcis på skrift og i tale – selvom baggrunden er kompliceret og teknisk.

Du skal være en holdspiller, som kan opbygge og vedligeholde gode samarbejdsrelationer både ude ved Forsvarets myndigheder, men også ved vores kollegaer i styrelserne.

Du kommer med et godt humør og vil være en del af fællesskab med mange forskellige kompetencer. Et fællesskab, hvor vi støtter hinanden og er klar til at sparre med en kollega. Du skal være klar til at både at arbejde med opgaver med lange deadlines, men også være klar til at springe til, når der kommer opgaver med kort varsel.

Der er ingen forventninger til, at du på forhånd har kendskab til DeMars eller Work Zone, selvom det vil være en fordel.

Vi glæder os til at læse din ansøgning og se dig til en samtale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Brian Kæmpe Berthelsen på telefon 51 20 77 23.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse fra d. 1. august, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

02.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent