Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet


Sagsbehandler til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Brænder du for uddannelse og udviklingen af vores militære kernekompetencer?
Vil du være med til at tage ansvar for uddannelsen og udviklingen af kampenheder?
Om os
Uddannelsessektionen er fagansvarlig for pansret- og mekaniseret infanteri på tværs af de tre panserinfanteribataljoner i 1. Brigade, og er geografisk fordelt på Antvorskov, Holstebro og Høvelte kaserne.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.

Uddannelsessektionen består af et målrettet, professionelt og ambitiøst team, som sammen løfter et væsentligt fagansvar på tværs af Hæren med ansvar for panseret- og mekaniseret infanteri samt infanterikampkøretøjet som platform.

Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere indenfor doktrin, teknologi, organisation og uddannelse inden for vores fagansvar.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kolleger og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen er du bl.a. medvirkende til, at der eksisterer relevante uddannelsesforløb, der tilsikrer, at enhederne og soldaterne har mulighed for at opnå et højt uddannelsesmæssigt niveau.

Du skal som uddanner i sektionen være med til at udvikle de uddannelser, som er knyttet til fagansvaret samt støtte og kontrollere enhedernes gennemførsel af disse.

Du skal som sagsbehandler være med til at udvikle det reglementariske grundlag for Hærens pansrede og mekaniserede infanteri.

Du skal deltage i sektionens støtte til tjenestegrensinspektøren for kamptropperne under dennes inspektioner af de tre panserinfanteribataljoner og deres underafdelinger.
Om dig
Du har erfaring fra forskellige funktioner i den operative og uddannelsesmæssige struktur som både premierløjtnant og kaptajn; gerne ved kamptropperne.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra PNINF eller MEKINF ENH, har erfaring som sagsbehandler, har forrettet tjeneste som underafdelingschef eller har haft skoletjeneste.

Du kan forholde dig til fagrelaterede problemstillinger funderet i din operative erfaring, og har en indgående indsigt i underafdelingens og bataljonens funktionsbetingelser, procedurer og processer.

Du fremstår som analytisk stærk, og trives i et udfordrende miljø med fagligt stærke og kompetente kolleger.

Du kan se muligheder, og er villig til at tænke uddannelse på andre måder end dem du selv har oplevet.

Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber. Du er god til at holde fokus på det essentielle i opgaven og formår at medinddrage andre i forskellige løsningsmodeller for at tilsikre det bedst mulige resultat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for uddannelsessektionen kaptajn Rune Kayser på telefon 25 66 48 55 eller mail ghr-1b-s70a@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens ophør. Forventet tiltrædelse fra 1. august 2021, hvor stillingen er ledig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

01.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent