Fortsæt til indhold

Militær Fysisk Trænings-instruktør søges til Military Physical Training Element under trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing


Militær Fysisk Trænings-instruktør søges til Military Physical Training Element under trænings- og uddannelseseskadrillen ved Operations Support Wing

Brænder du for Militær Fysisk Træning, uddannelse og udvikling af mennesker? Har du interesse og evner inden for det Militære Fysiske og Træningsfaglige uddannelsesområde? Vil du med på en spændende rejse, hvor du kan få stor indflydelse på opbygningen af vores nye eskadrille?

Så er du måske den nye instruktør med ansvar for den Militær Fysiske Træning i Training and Reserve Squadron ved Operations Support Wing.
Om os
Operations Support Wing hører hjemme på Flyvestation Karup og er en operativ enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet.

Training and Reserve Squadron er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operations Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning (MTF) samt CBRN.

Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole.

Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 13 fastansatte og ca. 100 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som MFT-instruktør med reference til leder af Military Physical Training Element, som vil fungere som din daglige leder. Elementet består ud over dig og din leder, også af en MFT-assistent.

Som MTF-instruktør bliver du fagansvarlig for Militær Fysisk Træning på Flyvevåbnets Basisuddannelse, herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af idrætsvirksomheden i relation til Flyvevåbnets Basisuddannelse, Operations Support Wing operative virke og øvrige uddannelser, samt test af Operations Support Wings personel i Forsvarets fysiske basiskrav.

Derudover kan du forvente at skulle levere støtte til missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Du får en tværgående rolle i eskadrillen – forstået på den måde, at du skal være klar på at kaste dig ud i forskellige instruktør- og arbejdsopgaver på tværs af eskadrillens fagelementer – naturligvis med afsæt i dine kompetencer og færdigheder.

Vi vil sørge for, at der finder relevant og spændende kompetenceudvikling sted i funktionen, således du løbende opnår de kompetencer, som vores opgaveløsninger efterspørger.

Der er tale om en spændende stilling med store muligheder for personlig og faglig udvikling. Det er samtidig også en stilling, som giver dig en unik mulighed for at udfolde dine instruktør- og planlægningsevner i en tværgående kontekst.

Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer. Ligeledes vil der være mulighed for medindflydelse på indholdet.
Om dig
Vi søger en omstillingsparat og udadvendt medarbejder. Du skal besidde gode samarbejdsevner samt være fleksibel i forhold til dine arbejds- og instruktøropgaver. Vi søger samtidig en holdspiller, som prioriterer fællesskabet og helheden højt. Vi forventer, at du har en oprigtig interesse i det MFT-faglige område, og at du har lyst til at være med til at udvikle området yderligere.

Du skal kunne agere rollemodel, være motiverende og i stand til, at arbejde med mennesker i alle aldersgrupper.
Ligeledes forventer vi, at du sætter en ære i at levere et professionelt stykke arbejde - hver gang.

Stillingen kræver, at du som minimum har en MFT-2 uddannelse og har erfaring med brug af Forsvarets træningskoncepter.
Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer som: MFT-3, personlig træner og kostvejleder.

Stillingen er indplaceret som sergent, men vi modtager også gerne ansøgninger fra den erfarne og dygtige konstabel eller korporal , som gerne på sigt vil være sergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad eller korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af MFT-elementet oversergent Michael Flensmark på telefon 40 80 21 42 eller på mail OSW-TR-301@MIL.DK eller chefen for Training and Reserve Squadron kaptajn Christoffer Hosbond på telefon 41 86 02 24 eller på mail OSW-TR-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 20. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

01.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent