Fortsæt til indhold

Driftsassistent til Fregatten IVER HUITFELDT.


Driftsassistent til Fregatten IVER HUITFELDT.

Har du lyst til at være en del af besætningen på et Danmarks mest avancerede orlogsskibe?
Fregatten IVER HUITFELDT søger en sergent til besættelse af stillingen som driftsassistent (DRA) i den Tekniske Division (T-DIV.). Her vil du indgå som en del af ledelsesteamet, hvis opgave er at sætte dagsordenen, samt udvikle en faglig stærk og omstillingsparat maskinbesætning.
Lyder dette interessant, er jobbet som driftsassistent måske noget for dig?
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT er sammen med sine to søsterskibe en af Danmarks mest avancerede arbejdspladser, hvad det angår moderne teknologi. Dette betyder at IVER HUITFELDT er en vigtig brik i den maritime opgaveløsning både nationalt samt internationalt, når bl.a. søværnet bidrager til NATO’s missioner.

IVER HUITFELDT står i 2022 overfor en spændende værftsperiode, hvor IVER HUITFELDT foruden det 5 årlige eftersyn skal opdateres med ny teknologi. Hvilket for maskinbesætningen giver anledning til fordybelse og udvikling, kurser mv.
I 2023 gennemgår IVER HUITFELDT operativ klargøring . Dette betyder intensiv træning afsluttende med gennemgang af 6 ugers træningsforløb og certificering ved Flag Officer Sea Training, England.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for personlig og faglig udvikling gennem et uddannelsesforløb med hands-on ledelse, kurser og efteruddannelse mv. Desuden vil der være mulighed for udlånssejladser ved andre enheder samt INTOPS.

Vi ligger vægt på fleksibilitet og frihed under ansvar indenfor de rammer som dikteres af forsvarets organisation og opgave fokus. Vi forventer derfor, at du ligeledes er indstillet på at være fleksibel i henhold til perioder med varierende aktivitet på arbejdspladsen.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø gennem bl.a. en uformel, åben og fordomsfri omgangstone, samt forståelse og respekt for kollegiale forskelligheder. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.

Om stillingen
Som DRA bliver du bærende del af T-DIV., der består af 24 medarbejdere fordelt på fire officerer, to mellemledere samt 18 maskinfolk og elektrikere, alle med varierende erfaringsniveau. T-DIV er opdelt i henholdsvis en EL-sektion og en maskinsektion. Du vil som DRA indgå i maskinsektionen, hvis opgave er, at reparere og vedligeholde de mekaniske systemer ombord på skibet.

Du vil fungere som assistent for sektionsofficererne og primært arbejde sammen med driftsofficeren. Som DRA er dine ansvarsopgaver at være dagligleder for det menige personel i T-DIV, herunder bl.a. at klargøre og fordele dagens arbejdsopgaver, bistå forberedelse af reparations- og vedligeholdsarbejde, sørge for opfølgning af arbejdsopgaverne samt at skibets maskineri er klar til sejlads, og at der er sø klargjort og rengjort på divisionens områder.

Som DRA fungerer du under KLART SKIB og HAVARI som bindeled mellem fregattens driftpatrulje (DP) og kontrolrummet (HC), hvilket betyder at du varetager en nøglefunktion i skibets havariorganisation og kampen for at genetablere og opretholde fregattens kampkraft.

Desuden vil du som DRA indgår i tørnen som vagtassistent (VA) når skibet ligger i basehavn eller fremmedhavn. Med de rette kvalifikationer kan du indgå i tørnen som maskinvagthavende befalingsmand (VHMO) under sejlads.

I det tilfælde du ikke har sergent- og/eller maskinistuddannelsen, kan der for den rette kandidat, blive indgået en uddannelsesaftale for de omtalte uddannelser over en periode på forventeligt tre år.

Opsummerende tilbyder vi et alsidigt job som mellemleder med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, med udgangspunkt i din baggrund og ønsker.

Om dig
Du er udnævnt sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat, eller er optaget på Søværnets Sergentskole. Samtidig er du også uddannet indenfor det maskintekniske område og har svendebrev, eller er elektriker med maskinteknisk erfaring.

Vi forventer, at:
Du tidligere har sejlet på Søværnets enheder som drifts/maskin- eller el-gast.
Du er fagligt velfunderet, har gode lederegenskaber og gennemslagskraft.
Du har evnen til at prioritere og skabe dig et overblik over mange opgaver i et hektisk miljø, samt holde fremdrift i disse.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og samtidig kan indgå i team.
Du er energisk, effektiv og er indstillet på at yde en ekstra indsats i travle perioder.
Du er omstillingsparat, og klar til at deltage i Fregattens fremtidige opgaver såvel nationalt som internationalt.
Du kan anvende PC, herunder Word, Excel og Outlook på brugerniveau.
Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMLIGT.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Du findes egnet til røgdykker.

Ønskelige kvalifikationer
Skibsmaskinist (STCW III/3).
Fabrikskurser i MTU 8000 og/eller Caterpillar 3500B.
Har gennemført sergentuddannelse eller er optaget på Søværnets Sergentskole.
Har sejladserfaring fra tidligere – gerne fra en af SVN større enheder.
At du er teoretisk velfunderet.
Har Demars Basiskursus og PM Medarbejder.

Du er udnævnt sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse med tilfredsstillende resultat, eller er optaget på Søværnets Sergentskole. Samtidig er du også uddannet indenfor det maskintekniske område og har svendebrev, eller er elektriker med maskinteknisk erfaring.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftofficer PL M.K.Jensen : 2e-IVER-DRO@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.06.2021

Indrykningsdato

31.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent