Fortsæt til indhold

Elektronikmekaniker/radartekniker ved Radarhoved Bornholm


Elektronikmekaniker/radartekniker ved Radarhoved Bornholm

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en stilling som faglært elektronikmekaniker (konstabel/specialist) ved Radarhoved Bornholm – en del af Flyvevåbnets Air Control Wing.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er Air Control Wings vigtigste ressource.

Radarhoved Bornholm er en lille men spændende arbejdsplads, som er i stadig forandring og udvikling. Vi er en del af et netværk af radarhoveder, der leverer luftbilledinformation og kommunikation til operationscenteret i Karup, for derigennem at sikre en konstant overvågning af det danske luftrum.

Radarhoved Bornholm er en arbejdsplads, hvor vi sætter individet og udvikling i højsædet. Der er rigtig gode muligheder for at efteruddanne sig og derigennem at opnå den rette viden, der skal til for at arbejde i det danske forsvar.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor du som elektronikmekaniker indgår i den daglige drift af enheden.

Din primære opgave vil være at gennemføre eftersyn og vedligeholdelse, reparationer samt modifikationer, af enhedens udstyr indenfor radar- og kommunikationsområdet.

Du vil på sigt, efter en oplæringsperiode, indgå i vagtberedskabet, hvor vagterne er delt på hhv. dagvagt (8- 17) eller nattevagt (17-08).

Et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling og gode personlige relationer.

Stillingen indebærer, at man kan komme i betragtning i forbindelse med udsendelse i internationale operationer.
Om dig
Du er en kandidat fra konstabelgruppen og har en faglært uddannelse indenfor inden for elektronik- og svagstrømsområdet (elektronikmekaniker, elektronikfagtekniker, radio-tv-fagtekniker eller lign.).

Du har IT brugerkundskaber min. svarende til PC-kørekort.

Du kan sikkerheds- og helbredsgodkendes til, og er indstillet på, udsendelse i internationale operationer. Dette forudsætter endvidere at du kan bestå forsvarets fysiske basistest.

Vi forventer, at du ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer også besidder gode samarbejdsevner, samt at du er god til at arbejde selvstændigt med de stillede opgaver.

Du er ligeledes punktlig, kan arbejde med deadlines og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af enheden er afhængig af dette.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte major Max Ellegaard Hansen, chef ved Radarhoved Bornholm på telefon 72 84 56 51 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500 eller på mail MAXEH@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. juli 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. september 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

31.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent