Fortsæt til indhold

Udstationering: Adjudant for chefen for Multinational Division North (genopslag)


Adjudant for chefen for Multinational Division North

Har du mod på et udfordrende job i et multinationalt miljø? Vil du udvikle dine analyti-ske og operative kompetencer? Har du lyst til at anvende dine gode samarbejdsevner og samtidig være i en stilling, hvor du har særlig indsigt i Hærens og NATOs virke?

Du har lyst til at udvide din horisont og dit drive styrkes af at have fingeren på pulsen. Du vil være med der, hvor du har indsigt og udsyn.
Du vil blive en del af divisionschefens forkontor, hvor du vil opleve en aktiv og spæn-dende hverdag med en del rejseaktivitet. Der vil være rig mulighed for faglige udfor-dringer, kompetent sparring og personlig udvikling.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstede-værelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup samt Slagelse, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en ka-pacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Som adjudant, og en del af Divisionschefens forkontor, arbejder du tæt sammen med chefens sekretær og militærassistent.

Du vil overordnet være ansvarlig for mange af aktiviteterne omkring chefen, eksem-pelvis (men ikke afgrænset til):

• Planlægning af chefens rejser i ind-og udland, herunder ledsagelse.
• Udfærdigelse af aktionslister/referater til staben på baggrund af chefens rejse og mødevirksomhed.
• Parader/ceremoniel og anden repræsentation i samarbejde med CSM.
• Udfærdigelse af oplæg til chefens taler og breve.
• Bidrager til udarbejdelse af briefing-materiale, håndakter, notater, taler og referater i forbindelse med divisionschefens aktiviteter.
• Kalenderplanlægning- og koordination for chefen.
• Koordination med underlagt enheder, lokale myndigheder, andre dele af NATO og udenlandske samarbejdspartnere.
• Sagsbehandling.

Du må forvente en del rejseaktivitet forbundet med stillingen såvel som periodevis lange arbejdsdage. Tjeneste i weekender kan forekomme, men vil være undtagelsen.
Stillingen vil have fast tjenestested i Riga, Letland fra tiltrædelsestidspunktet, hvorfor det forventes, at du udstationeres i Letland.
Stillingen besættes som udgangspunkt for to år med mulighed for forlængelse, hvor du har mulighed for at tilbyde en evt. familie en unik mulighed for at opleve et andet land og en international skole med højt fagligt niveau.
Om dig
Du har en baggrund som operativ officer i Hæren. Du har gennemført Videreuddannelsestrin I eller Videreuddannelses kursus Bataljon/Brigade med et godt resultat.
Du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom du har været udsendt i en international mission.
Som person er du en udpræget holdspiller med veludviklet situationsfornemmelse og fremstår rolig, afbalanceret og har sans for detaljen. Du forstår endvidere at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.
Du kan formulere dig klart både i skrift og i tale - både på dansk og på engelsk. Du har en ulastelig personlig fremtoning og respekt for diskretion.
Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en meget varierende hverdag, der byder på mange forskelligartede og også kortvarslede opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende adju-dant – Kaptajn Michael Axel Poulsen på tlf.: +45 728 31102 eller mailadresse: MNDN-COMADC@fiin.dk eller stabschefen for MNDN, Brigadegeneral Lennie Fredskov Hansen på tlf.: 728 27691 eller på mail MNDN-COS@FIIN.DK

Ansøgningsfristen er søndag den 30. maj 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Samtaler forventes afholdt i uge 27 eller 28.
Stillingen er ledig og og til besættelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders Nyggard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 46.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.06.2021

Indrykningsdato

31.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent