Fortsæt til indhold

Flyvevåbnet søger hundetræner/hundefører til Military Working Dog i Karup


Flyvevåbnet søger hundetræner/hundefører til Military Working Dog i Karup

Kunne du tænke dig, at blive en af Flyvevåbnets militære hundetrænere? Så søger Operations Support Wing på Flyvestation Karup en konstabel til en stilling som hundetræner/hundefører med ansættelse pr. 15. august 2021.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group ved Operations Support Wing. Eskadrillen består af 110 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på fire sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse , Bevogtningstjenesten, Operativt Trænings- og øvelseselement og Military Working Dog.
Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Sektionen Military Working Dog består af 26 medarbejdere som alle har hovedbeskæftigelsen med hunde. Sektionen består af 1 officer, 10 befalingsmænd, 14 konstabler samt 2 civile medarbejder.

Military Working Dog har den hundefaglige myndighed Forsvaret og har dermed ansvaret for alle militære hunde- og alle militære hundeuddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder vidt, fra patrulje- og sprængstofhunde til specialehunde.

Herudover er Military Working Dog aktivt medvirkende i det operative felt, såvel nationalt som internationalt. Vi er en arbejdsplads hvor der er plads til personlig udvikling, med hovedvægten på det hundefaglige område.

Military Working Dog er en dynamisk arbejdsplads, i spændende omgivelser, hvor såvel uddannelse af elever som udvikling af den enkelte medarbejder er i fokus. Sektionens bærende piller er således et højt fagligt niveau og personligt engagement, hvilket betyder at din personlige udvikling er prioriteret.
Om stillingen
Hovedopgaven i stillingen er at uddanne/træne tildelte tjenestehunde. Herudover skal du støtte dine kollegaer i deres opgave med hundeuddannelse.
I perioder kan du komme til at virke som instruktør for sektionens elever sammen med en af sektionens faglærere, samt deltage i forefaldende opgaver ved Military Working Dog, generelt.

Du skal som hundefører/hundetræner deltage i den daglige tjeneste ved Military Working Dog.
Du skal indledningsvis indgå i team ”patruljehund” og deltage i uddannelse af såvel hunde som førere inden for hundespecialet. I den forbindelse bistår du for daglig vartning, træning og afprøvning af sektionens hunde.

Du medvirker til gennemførelse af test af hunde til indkøb, foretager løbende vurdering af tildelte hunde, samt afholder mønstringsprøver af tildelte tjenestehunde, i tæt samarbejde med dine kollegaer.

Du søger gennem praktisk hundearbejde, at optimere udbyttet af hundetræningen og gennemfører, under ledelse og supervision af en gruppefører samt faglærere, basal instruktørvirksomhed i forbindelse med gennemførelse af udvalgte arrangementer, inden for sektionens ansvarsområde.

Det forventes, at du søger at vedligeholde og udbygge egen viden, færdigheder og holdninger gennem deltagelse i relevante kurser, og at du holder dig ajour med udviklingen inden for fagområdet.

På sigt skal du være indstillet på udsendelse i et internationalt miljø, hvor end i verden Danmark ønsker at indsætte militære tjenestehunde.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring med hunde og har høj motivation samt en brændende lyst og vilje til at arbejde med dyr. Samtidig forventer vi, at du er omstillingsparat og kan indgå i vores forskellige teams uden problemer.

Jobbet er meget selvstændigt og vi forventer, at du vil kunne leve op til denne frihed. Vi forventer ydermere, at du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da der er både stilleperioder og perioder med høj aktivitet.

Du og din familie skal være indstillet på at få et ekstra medlem af familien, da din primære tjenestehund skal medbringes til egen bopæl og blive en integreret del af familien. Hundehold i familien er således en del af stillingen.

Vi lægger vægt på at:
• Du engagerer dig i opgaveløsningen
• Du er fleksibel og indstillet på at have en omskiftelig hverdag, med mange forskelligartede opgaver
• Du har en bolig der er forenelig med at have tjenestehund
• Du har kørekort og en bil som er forenelig med at kunne transportere sin tjenestehund
• Du kan godkendes til internationale operationer af såvel læge som tandlæge
• Du har erfaring som soldat, gerne med international erfaring
• Du har gode samarbejdsevner
• Du i din tilgang til tjenesten er struktureret, punktlig og omstillingsparat
• Du befinder dig godt i et udendørs miljø, idet langt størstedelen af arbejdet foregår i terrænet

I din ansøgning bedes du, kortfattet, begrunde din motivation for at søge stillingen.
Desuden vil vi bede dig forholde dig til, hvordan du som kommende kollega vil bidrage til sektionens opgaveløsning og ikke mindst sektionens kollegiale fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Kenn Oxlund Mølgaard på telefon 50 86 47 52 eller på mail OSW-OB-002@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 20. juni 2021 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat 15. august 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

28.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent