Fortsæt til indhold

Vagthavende Operationsofficer


Vagthavende Operationsofficer

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur, og har du evnen til at træffe livsvigtige beslutninger under pres, så søg stillingen som vagthavende operationsofficer hos Arktisk Kommando og få en oplevelse for livet.

Som vagthavende operationsofficer får du, udover et stort ansvar, også erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under barske arktiske vejrforhold. Desuden tilbyder stillingen en hel række muligheder for eventyrlige oplevelser i den grønlandske natur samt et stærkt kollegialt sammenhold.

Der er naturligvis også mulighed for at få familien, eller kæresten, med til Grønland. En stilling som vagt-havende operationsofficer er dermed også en unik mulighed for fælles familiemæssige oplevelser i det arktiske miljø. Oplevelser, der vil printe sig for livet.

Så har du lyst til en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som vagthavende officer i Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af en kombination af de civile opgaver, såsom eftersøgnings- og redningsoperationer, fiskeriinspektion og havmiljøopgaver og så et internationalt fokus med intensiveret overvågning i hele den arktiske region.

Får du stillingen, vil du blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under de barske arktiske vejrforhold.
Om os
Joint Operations Centre (JOC) indgår i operationssøljen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig af en chef, en næstkommanderende, en daglig leder operationscenter med operationsassistenter i døgntjeneste, en daglig leder kommunikationscenter med radiooperatører i døgntjeneste samt et lille JOC administrationselement. Der ud over er der naturligvis de øvrige officerskolleger, som du kommer til at tørne med på posten som vagthavende operationsofficer.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien eller kæresten flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er således rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, sejlads, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi, som arbejdsplads, meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Du har også mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug. Bådene og hytterne er muligheden for, at I kan komme rundt samt muligheden for at overnatte i naturen med tag over hovedet.
Om stillingen
Som vagthavende operationsofficer indgår du i JOC og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som løser en lang række opgaver af både militær og kystvagtsmæssig karakter. Du vil indgå i en vagttørn med de øvrige operationsofficerer, som bemander JOC på døgnbasis, samt få tildelt ekstraopgaver ud fra dine kompetencer og ønsker.

Som vagthavende operationsofficer vil det være din opgave at sikre overblikket over Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne samt at koordinere og føre indsatsen af de taktiske enheder i dette enorme område.

Du kommer til at samarbejde med og disponere Forsvarets enheder til vands, til lands og i luften, der er indsat i Arktisk Kommandos operationsområde. Derudover vil du i dit virke dagligt skulle samarbejde med militære og kystvagtsenheder fra andre nationer samt Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Grønland og på Færøerne.
Om dig
Som udgangspunkt forstiller vi os, at du er kaptajnløjtnant i Søværnet eller kaptajn i Flyvevåbnet – og gerne med baggrund fra sejlende eller flyvende tjeneste.

Tjeneste fra et militært operationscenter er ligeledes ønskeligt, og har du erfaring fra JRCC, en uddannelse som SAR Mission Coordinator, eller erfaring med billedopbygning, vil dette også være en fordel – ligesom uddannelserne indenfor procedureudvikling, fiskeriinspektion eller havmiljø vil have relevans.

Jobbet som vagthavende operationsofficer og SAR Mission Coordinator kan særligt i forbindelse med
hændelser føles stressende, hvilket kræver overblik, handlekraft og samarbejdsevner. Det er derfor vigtigt, at du er god til at holde hovedet koldt, kan prioritere opgaver, har gode analytiske evner, og ved hvornår du skal træffe beslutninger og sætte ind – og hvornår du skal sige fra. Du vil gennemgå den fornødne oplæring, inden du skal bestride vagten selvstændigt.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værnsfælles operativ stab, der altid er indsat, og hvor alle opgaver pr. definition er skarpe. Du vil selvsagt få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er ligeledes betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom herpå i din ansøgning.

Stillingen ønskes den 1. september 2021 eller snarest derefter. Der afholdes samtaler løbende.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 9. juli 2021, men da vi gennemfører samtaler løbende anbefales ansøgningen sendt hurtigst muligt. Samtalerne forventes at foregå via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Nærmere oplysninger om stillingsindhold kan fås ved henvendelse til chefen for Arktisk Kommandos JOC/JRCC KK Michael Hjorth på FKO-A-CHJOC@fiin.dk eller tlf. +299 36 40 16. Alternativt kan næstkommanderende JOC/JRCC KL Jakob H. Johannesen kontaktes på FKO-A-JOC002@fiin.dk eller tlf. +299 23 51 28.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-RA-MA012@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04.

Har du spørgsmål til de øvrige løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent kaptajnløjtnant Alexander Fabian Baad på tlf. +45 72 81 91 54.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.07.2021

Indrykningsdato

28.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent