Fortsæt til indhold

Instruktør og faglærer til undervisning i EL på alle Forsvarets helikoptere ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Underviser i EL på alle Forsvarets helikoptere ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at undervise EH101-SEAHAWK-FENNEC flymekanikere til et højt fagligt niveau? Har du styr på din el tekniske faglighed og lyst til at udvikle dine kompetencer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) gennemfører Flyteknisk Grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen
har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Eskadrillen søger hele tiden at tilpasse sig efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er eskadrillen et meget spændende sted, som hele tiden er i en forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et
højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du møder et spændende job som underviser på forsvarets 3 helikoptertyper primært indenfor el området, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet og god mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil også efter behov skulle støtte på B1 områder, primært på Seahawk. Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen. Såfremt du har bredere helikopterteknisk faglighed vil dette også sættes i spil til alles bedste.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning indenfor dit fagområde, samt opgaver der relaterer sig hertil, herunder eksaminer og prøver. Du kommer til at yde støtte til forberedelse, gennemførelse og kontrol af undervisningen primær indenfor el. Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder støtte med varetagelse af opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. Dette tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker, samt organisationens behov.

I perioder hvor du ikke underviser vil der være rig mulighed for at forberede dig. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid og der er plads til hjemmearbejdsdage.

Du skal derudover deltage som censor i klarmelderprøver og være forberedt på at bidrage til undervisning på dette område, herunder sagsbehandling af området. Du skal desuden kunne bidrage til teknisk sagsbehandling på helikopteren i det omfang der er behov for det.

For øjeblikket er eskadrillen i gang med at implementere DKMAR 147 og 66, hvor du også vil skulle bidrage til nedskrivning af procedurer og opnåelse af godkendelse. Implementeringen vil betyde ændringer på visse kurser, for at sikre at vi lever op til gældende krav. Fagligheden i implementeringen kommer fra dig og de andre instruktører, faglærere og kursusledere.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse, samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet B1 eller B2 flymekaniker, derudover er det en fordel hvis du har erfaring med og evner indenfor formidling af tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag. Er du B2 flymekaniker vil det være ønskelig, hvis du har COR i nogle af B1 områderne for at kunne støtte med undervisning på SEAHAWK området.

Du skal have praktisk erfaring fra det tekniske miljø på helikopteren. Du trænes i vores interne procedurer og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov. Vi forventer at du med en kortere oplæringsperiode kan undervise i mindre omfang. Der laves i samarbejde med dig en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard. Vi forcerer det ikke, men skal selvfølgelig have dig på banen.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle typeuddannelserne til gavn for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Flyvevåbnet og Forsvaret. Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel på en flymekaniker, og bidrager derved til kursisternes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige kursister i undervisningslokalet mange dage om året, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende DKMAR 147/66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning. Faglig sparring er en fast del af kulturen.

Såfremt du ikke har den rigtige rang, skal du være indstillet på at blive ansat på en uddannelseskontrakt samt overholde de for flyvevåbnet gældende anciennitetskrav til rangen. Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrillechef, kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21 eller daglig leder seniorsergent Jan Nielsen på telefon 20 83 71 69.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.


Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.06.2021

Indrykningsdato

28.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent