Fortsæt til indhold

It eller kommercielt ansvarlig - forretning & it, er det dig!


It eller kommercielt ansvarlig - forretning & it, er det dig!

Brænder du for samspillet mellem forretning og it, så er jobbet til dig her!

Særligt, hvis du har erfaring med bl.a. service level agreements, GDPR og/eller udbud og andre anskaffelsesformer.
Bliv en del af en spændende digitaliseringsafdeling, der er i løbende udvikling og herunder hele tiden søger at udvikle samarbejdet med vore kunder.
Om os
Koncern IT er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle Forsvarets IT og i det hele taget digitalisere Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 500 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile) og er dermed blandt de største i den offentlige sektor.

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem IT.
Om stillingen
Stillingerne er en del af et nyetableret ledelseselement og skal sikre den direkte kontakt mellem Koncern IT og en række af vores kunder i Forsvarsministeriets område i forhold til udbud, aftaleindgåelse, drift af serviceudvalg mv.

Elementet favner lige nu 8 IT-serviceudvalg, der er det direkte forbindelsesled til vores kunder og en vigtig del af den governance, vi leverer IT efter.
Koncern IT er i øjeblikket i gang med en større omlægning, hvorfor der vil komme en del reorganiseringer i de kommende år. Det er derfor vigtigt, at du fungerer godt i en omskiftelig organisation.

Vi har to typer stillinger i opslag.

Den ene er som it-ansvarlig og er primært fokuseret mod det løbende samarbejde ud i hele forsvarets koncern. Dvs. fra og med vores kunder – Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder – og hele it-organisationen.
Her får du ansvaret for at:

• Drive samarbejdet i en række af koncernens IT-serviceudvalg med henblik på at sikre den rette udvikling og drift af vore IT-services.
• Udarbejde service level agreements (SLA) i samarbejde med de forretningsansvarlige.
• Sikre overholdelse af GDPR-bestemmelserne, herunder udarbejde den nødvendige dokumentation, som databehandleraftaler mv.
• Bidrage til afdelingens generelle sagsbehandling.

Den anden type stilling er fokuseret imod det kommercielle område.
Her får du ansvaret for at:

• Gennemføre udbud og andre typer anskaffelser, herunder anskaffelser under Statens og Kommunernes Indkøbsaftaler (SKI). Disse anskaffelser sker med juridisk støtte fra andre dele af organisationen.
• Holde overblikket overe afdelingens aftaleportefølje og herunder sikre at der til stadighed er den korrekte aftaledækning i forhold til Koncern IT’s leverandører.
• Bidrage til afdelingens generelle sagsbehandling.
Om dig
Du er udadvendt, vedholdende og nytænkende og har en relevant uddannelse, - suppleret med nogle års praktisk erfaring og kendskab ti lsamarbejdet mellem forretning og it fra en tilsvarende stilling i
Vi forventer desuden, at:

- Du har forståelse for it og indblik i it, så du kan sikre det rette samarbejde mellem forretning og den mere tekniske del af organisationen.
- Du har viden om og erfaring med GDPR.
- Du har erfaring i arbejdet med service level agreements.
- Du kender til og/eller har erfaring med offentlige indkøb, herunder udbud, SKI-aftaler mv.

Det må meget gerne fremgå af din ansøgning, hvilken af stillingstyperne, der er relevant for dig – eller om du evt. har interesse og evner for dem begge.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Digitaliseringschefen Tano Nordgaard Jakobsen på telefon 22 94 45 36.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er 27. juni 2021. Stillingerne er til besættelse 1. august 2021.
Vi forventer at holde løbende samtaler og senest i uge 27.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med
forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.06.2021

Indrykningsdato

27.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent