Fortsæt til indhold

Korporal søges som cargoassistent til MOVCON ved JMTO


Korporal søges som cargoassistent til Movement Control ved Joint Movement & Transportation Organization

Vi giver dig mulighed for at være med til at sikre, at danske enheder har soldater og materiel til at løse deres opgaver uanset om det er i Danmark eller i missionsområder. Det betyder, du kan få opgaven løst til tiden og har en fleksibel indstilling. Du bliver en del at et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange. Din indsats betyder, at vi i fællesskab leverer til tiden uanset om transporten sker på landevej, skinner, via skib eller som lufttransport.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. JMTO har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder på logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Herfra gennemfører vi transport af personel og/eller materiel til enheder i internationale operationer eller øvelser både i Danmark og internationalt.
Om stillingen
MOVCON er der, hvor tingene bliver udført i praksis.
Du kommer i en af MOVCON 3 delinger, som en del af deltroppen. Hver deling består af 19 mand; en terminalofficer/delingsfører (premierløjtnant), næstkommanderende (seniorsergent), en cargoassistent (korporal) og to terminalgrupper. I hver af de to grupper er to terminalbefalingsmænd / gruppefører og 6 moverer (konstabler).

Alle er klar til en hverdag med løsning af opgaver til støtte for andre enheder i kortere eller længere perioder. Dette kan resultere i skæve arbejdstider og en del opgaver, som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet i Karup, både i Danmark og udlandet.

Du skal i delingens deltrop løse opgaver herunder bistå i udarbejdelse af blandt andet arbejdstidsplaner og aktivitetsplanlægning i forbindelse med indsættelser i ind- og udland samt rådgive og vejlede i forbindelse med dokumenthåndtering og registrering af data i tilknytning til anvendte systemer. Dertil skal du assistere i delingens uddannelses- og øvelsesvirksomhed og kunne bistå uddannelsen af MOVCON personel, herunder forestå undervisningen.

Du skal også kunne indgå som fører for dele af et terminalhold, hvorfor dine evner og erfaring med føring af logistiske grupper vægter højt.

Arbejdsopgaverne kræver en meget stor grad af selvstændighed.

Dagene ligner sjældent hinanden, idet der løbende kommer opgaver til MOVCON nogle gange med kort varsel. Her kommer vores professionelle tilgang til løsning af opgaven i højsæde. Derudover løser vi mere rutineprægede opgaver som blandt andet rotationer og materieltransport til missioner med danske soldater.
Om dig
Du er korporal og har gennemgået og bestået korporal - taktisk/føringsmæssigt modul, eller du er konstabel der er vurderet egnet til gennemgang af korporal uddannelse.

Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt, du er omstillingsparat og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til logistik, samt hvis du har erfaringer, som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse. Hvis ikke sørger vi for, du får den uddannelse.

Selvom du fungerer i en specialiseret funktion, er du soldat og skal derfor hele tiden kunne opfylde de fysiske krav og de militære færdigheder.

Da du kan komme til at arbejde sammen med udenlandske soldater, er det en fordel du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles og kan besættes af en korporal eller egnet konstabel fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, samt mellem Forsvarsministeriets Personelstyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Christian Nørremark Jensen på telefon 41 73 25 54 eller på mail JMTO-MT-1004@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 13. februar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

13.06.2021

Indrykningsdato

27.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent