Fortsæt til indhold

Søværnets Center for Taktik søger SONAR-instruktør til faggruppe Under Water Warfare


Søværnets Center for Taktik søger SONAR-instruktør til faggruppe Under Water Warfare

Søværnet skal opbygge en stærkere kompetence indenfor for Anti Submarine Warfare. Derfor skal der udvikles et nyt koncept for uddannelse og træning. Som SONAR instruktør i faggruppe Under Water Warfare vil du få en spændende og central opgave, fordi kompetenceudvikling (uddannelse og træning) er afgørende for at fremtidens ASW fregatter kan kæmpe og vinde!
Om os
Søværnets Center for Taktiks faggruppe Under Water Warfare støtter alt personel i Søværnet og i Forsvaret, der beskæftiger sig med ASW. Vi uddanner og træner alle personelkategorier og er stolte over at være ”professionelle specialister” indenfor vores fag. Vores opgaver ligger på Center for Taktik (simulation, klasseundervisning og sagsbehandling), ved de operative enheder (søtræning) og internationalt (arbejdsgrupper og støtte til øvelser/kurser i udlandet).
Om stillingen
Stillingen besættes med personel af fagspecialet Kampinformation.
Stillingen er på oversergentsniveau med fast tjenestested i Frederikshavn. Det er dog ikke et krav, at du er oversergent og bor i Frederikshavn for at søge denne stilling. Det vigtigste er, at du er motiveret og fagligt egnet til udvikling, at du har lyst til at opbygge Søværnets ASW kapacitet sammen med os, og at du kan støtte op om vores motto: ”To lead untrained people to war is to throw them away”.

At du ikke bor i eller nær Frederikshavn skal med andre ord ikke afholde dig fra at søge denne stilling. Manglende rang/erfaring er heller ingen hindring – Er du den rette person til teamet i faggruppen, vil vi sammen med dig, udarbejde et individuelt forløb, der giver dig den kompetenceudvikling der matcher din nuværende grad og dit kompetence niveau.

Du vil blive kursusleder for sonarkursus, hvor du er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen, med støtte fra din faggruppe. Du vil støtte faggruppen med doktrinudvikling inden for dit fagområde.
Du vil skulle deltage som searider i DANSRAC forløb, hvilket planlægges som et trainee forløb med faggruppen.
Du kan forvente omkring 50 sejldage årligt, hvor du deltager i øvelser, træning og uddannelse. Dette vil sikre din kontakt til det operative miljø og styrke faggruppens ønske om helheds orientering og aktualitet.

Vi tilbyder derfor det personlige udviklingsforløb til dig, der endnu ikke er oversergent, men som ønsker at gøre karriere som mellemleder i Søværnet. Planlægningen vil tilgodese dit udviklingsforløb og derigennem sikre at dette kan realiseres. Dette gældende for både dine ønsker for karriere og ligeledes de faglige kompetencer.

Der er mange spændende muligheder for at bruge denne stilling som indgang til et interessant og vigtigt fagområde.
I forbindelse med vores aktiviteter vil du i stillingen som SONAR instruktør få direkte adgang til samtlige ASW aktører i Forsvaret, og du vil blive ”det kendte ansigt” og bygge relationer bredt i Søværnet og på tværs i forsvaret.

Har du lyst til jobbet/opgaverne men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi gode erfaringer med hjemmearbejdsplads (også løsninger til klassificeret arbejde) og brug af ”fjernkontorer” (på forskellige af Forsvarets tjenestesteder spredt i landet).
Om dig
Du skal være interesseret i at blive professionaliseret i specialet: Anti Submarine Warfare. Arbejder du med specialet i forvejen, vil dette blive udbygget og professionaliseret yderligere.

Du skal være professionel, engageret og udvise initiativ i din fremtræden.
Du skal være hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og være god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til faggruppeleder SSG Harald Stab-Nielsen. tlf. 72 85 53 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 20. september 2021 eller umiddelbart derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.06.2021

Indrykningsdato

26.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent