Fortsæt til indhold

Gruppefører IT til VEDLSEK ved Electronic Warefare Kompagniet


Gruppefører IT til VEDLSEK ved Electronic Warefare Kompagniet

Kan du både drive og udvikle netværk til støtte for en specialiseret enhed, der er under udvikling?
Trives du i en omskiftelig hverdag, hvor der er store krav og stor grad af selvstændighed? Så er det dig, vi mangler.
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum.

Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne.

Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag. Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed.

Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er beliggende i Fredericia, og hører under ISR bataljonen, der er beliggende i Varde.
Om stillingen
Til daglig er din primære opgave at lede kompagniets CIS PSN, i samarbejde med SEKFØ VEDLSEK. EWKMP CIS PSN er inddelt i en række mindre grupper, bestående af en netværks-, server- og supportgruppe samt en operativ supportgruppe, der samlet består af ca. 15 faglærte normer, primært fra KSGRP.

GF varetager ledelsen af netværks-, server- og supportgruppen når EWKMP indsættes samlet, mens SEKFØ leder den operative supportgruppe, der er indsat i tilknytning til EWKMP indhentningskapaciteter.

Du støtter til dagligt foresattes opgavefordeling og prioritering af ressourcer ift. løsning af EWKMP CIS relaterede opgaver og er garant for fagligheden i opgaveløsningen.
Hvor SEKFØ virker som specialist ud ad i EWKMP, virker du som specialist indad i CIS og rådgiver således de resterende medarbejdere. Du vil i stillingen få berøring med materielanskaffelse og taktisk udvikling af materiel til EWKMP, når foresatte anmoder om input.

Du støtter SEKFØ i teknisk dokumentation som f.eks. udarbejdelse af netværksskiftser, kabelplaner mm.

Indhentning er kernen i vores opgaveløsning, og hele vores IT infrastruktur understøtter denne. Du er derfor løsningsorienteret i din tilgang til ændrede vilkår fra linjedelingerne.

Du kan fungere som systemsikkerhedsofficer, såfremt rollen ikke varetages af SEKFØ. Herunder vil du skulle biddrager til at udfærdige og opdatere Sikkerhedskravspecifikation (SKS), Systemsikkerhedsinstruks (SSI) samt Lokal Systemsikkerhedsinstruks (LSSI) m.m. Ligeledes vil du skulle bidrage med at udfører sårbarhedstest af egne netværk/systemer (f.eks. ifm. implementering af nye services eller på baggrund af aktuelle trussel).

Du er ansvarlig for, at det IT-PSN EWKMP har under uddannelse gennemgår de rette forudsætningsskabende dele, herunder varetager du kontakten til ITU under FSR.

Der er i forbindelse med stillingen en stor grad af selvstændighed og der er plads til fordybelse og udvikling af egne kompetencer.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du er uddannet it-tekniker, it-supporter eller klar til at påbegynde uddannelsen.

Da vores speciale konstant udvikles er det vigtigt, at du er nytænkende og ikke er bange for at tage initiativ.
Du skal ligeledes kunne trives i en omskiftelig hverdag, der forandrer sig over de kommende år.

Du har erfaring med at lede IT personel.

Der skal forventes en årlig rejseaktivitet på 1-2 uger til kursusdeltagelse. En evt. uddannelse til oversergent og/eller it-tekniker kommer i tillæg hertil.

Følgende kvalifikationer er en fordel:
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
- Security+ (CompTIA)
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)

Det er en fordel, at du har kendskab til EWKMP systemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere information om stillingen, kan kompagnibefalingsmanden kontaktes på telefon 50 89 76 74 eller på mail EFR-1B-200C@mil.dk. Alternativt kompagnichefen for EWKMP på telefon 72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25/26.


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

25.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent