Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling – Premierløjtnanter af reserven til Air Transport Wing Aalborg


Rådighedsstilling – Premierløjtnanter af reserven til Air Transport Wing Aalborg

Ønsker du at bevare kontakten til Forsvaret og har du et ønske om at fastholde og udvikle dine militære- og ledelsesmæssige kompetencer så er stillingen her.

Om os
Air Transport Wing (ATW) holder til på Flyvestation Ålborg og er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi har et højt operationstempo med fly der konstant er klar til at blive indsat. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

ATW Wing Reserve (WRES) er vores fleksible enhed for personel af reserven. Dine kollegaer kommer ikke kun fra Flyvevåbnet, men også fra Forsvarets øvrige værn, med både militær og civil viden, færdigheder og kompetencer. Derfor får du nogle energiske og erfarne kolleger som brænder for Forsvaret, og som sætter en ære i høj faglighed og undervisning.

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

Stillingen kræver et stort engagement og koordination, ved siden af civilt virke.

Du bliver du en del af et velfungerende team, der består af ca. 50 medarbejdere.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Du bliver ansat i en designeringsfunktion som en del af ATW’s krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du kan forvente et aktivitetsniveau svarende til ca. 14 dage om året, fordelt på både hverdage og weekender.

Om dig
Du har gennemført officersuddannelsen (linje eller reserve) og bærer i dag graden af
premierløjtnant, og har gode undervisningserfaringer fra en uddannende enhed i Forsvaret. Du er struktureret, fleksibel og har balance i forhold til dit civile liv og erhverv, så du kan løfte dine opgaver i WRES.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer inden for flere af disse områder:
- Skydning
- Skyttetjeneste
- Sanitetstjeneste
- Sikkerhedstjeneste
- Signaltjeneste
- Brand og redning
- CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear weapons)
- Magtanvendelse og PAR (Post Attack Reconnaissance)

Du er en dygtig formidler, pædagogisk anlagt og empatisk. Du har lysten og viljen til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du besidder gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte den HR-ansvarlige officer ved WRES, Sylvester Gjerø på telefon 60 88 30 75.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 19. juli, samtaler gennemføres løbende og stillingerne er til besættelse snarest muligt derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

25.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent