Fortsæt til indhold

Kampinformationsbefalingsmand til 1. Eskadre, Division 11, THETIS-klassen (genopslag)


Kampinformationsbefalingsmand til 1. Eskadre, Division 11, THETIS-klassen

Er du sergent med speciale af kampinformation?
Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidig indgår i et team, der er indsat 24-7?
Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling?

Hvis du kan svare ”ja” til ovenstående, har vi brug for dig i stillingen som kampinformationsbefalingsmand (KIB) i Division 11.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Som KIB i Division 11 vil du være daglig leder af enhedens KI-sektion, som består af fire kampinformationsgaster. KI-sektionen er en del af den taktiske sektion, der har en taktisk officer som nærmeste leder.

Din primære opgave vil bestå i daglig ledelse af dine fire medarbejdere. Ud over at fungere som deres samtaleleder skal du varetage medarbejdernes videreudvikling, uddannelse og træning inden for kampinformation og sejlads i operationsområdet.

Ud over din primære opgave vil tjenesten omfatte en række andre opgaver som for eksempel: Aircraft Controller (AC), alternativ kryptokustode, materielansvarlig, vagtassistent til søs og flight deck director (FDD) i havn.
Om dig
Vi forventer af dig, at du har en professionel og fleksibel tilgang til løsningen af dine faglige opgaver. Herudover skal du udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere og være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.

Det forventes, at du har gennemgået Søværnets grundlæggende sergentuddannelse (GSU) og har bestået funktionsuddannelse indenfor fagområdet kampinformation (TAC 012) samt andre relevante kurser.

Du skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til YDERST HEMMELIGT.

Du må meget gerne være uddannet som NATO HC (NT) (TAC 702) eller NATO HC (U) (TAC 701), eller som minimum have bestået en amplitudetest med henblik på gennemførelse af uddannelsen.

Hvis du ikke er uddannet sergent, men marinekonstabel/marineoverkonstabel/marinespecialist med et ønske om en sergentuddannelse, må det ikke afholde dig fra at søge jobbet. Såfremt det vurderes, at du er den rigtige person til jobbet, indgår 1. Eskadre gerne en uddannelsesaftale. Der vil i så fald kunne forventes en del kursus- og uddannelsesaktivitet i dine hjemmeperioder, indtil du har gennemført de relevante uddannelser.

Såfremt du endnu ikke er uddannet sergent, skal du have gennemført optagelsesprøve til henholdsvis sergentuddannelse og helikoptercontroller med et tilfredsstillende resultat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Lars Hoel, SCA-BEM11@mil.dk, telefon 7285 7553

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. juni 2021 og samtaler forventes kort efter fristen. Stillingen er ledig og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

19.06.2021

Indrykningsdato

25.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent