Fortsæt til indhold

Våbenteknisk Befalingsmand til 1. BESÆTNING THETIS-KL (genopslag)


Våbenteknisk Befalingsmand til 1. BESÆTNING THETIS-KL

Er du sergent og uddannet automatikmekaniker, automatiktekniker eller tilsvarende, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til nyoprettet stilling i 1. besætning i THETIS-klassen.

Erfaring fra Søværnet er ønskeligt men ikke et krav.
Om os
1. besætning er en af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor tjenesten er stabil, og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt program henover kalenderåret. Vi opererer primært under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, og har typisk 120-130 dages sejlads fordelt på 2-3 togter til Grønland og Færøerne. THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshåndhævelse, sø-redning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Når vi er indsat er opgaveløsningen prioriteret, og de barske forhold i Arktis kræver, at hele besætningen er god uddannet. Besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så alle skal have målet for øje i vores operationer.
I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø – blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi løser ekstraordinære opgaver.

De fire enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning og tilførsel af højteknologisk udstyr, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren.
Vi er i gang med at indføre principperne Danish Safety and Readiness Checks (DANSARC), tidligere kendt som DOST. Vores træning kulminerer ved gennemførelse af forløb ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2022.

Vi tilbringer cirka 130 dage til søs om året samt et varierende antal dage med vagt og uddannelse.

1. besætning har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
THETIS-klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibets våbenudstyr.

Du skal som sergent i våbensektionen være specialisten i en organisation, hvor du og dine tre underlagte AT- og VB-gaster skal kunne løse mange forskellige opgaver og hvor kompetenceniveauet skal være højt.
Som tekniker og befalingsmand skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i og formidle komplekse AT-systemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert – også når arbejdspladsen bevæger sig.

Du vil blive daglig leder i skibets våbensektion med ansvar for vedligehold og drift af skibets våben og våbensystemer. Derudover indgår du i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.

Strukturmæssigt vil du indgå i T-DIV under Våben- og Elektroniksektionen, hvor vedligeholdelsesofficeren er din nærmeste overordnede.
Søværnet er i gang med en styrkelse af robustheden i besætningerne, og i den forbindelse er der besluttet at oprette en Våben- og Elektronikdivision som er fuldt implementeret i 2024.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.
Om dig
Du skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du har en militær eller civil uddannelse som automatikmekaniker, automatiktekniker eller tilsvarende.
Du er sergent eller i gang med forløbet, der gør dig til sergent.
Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.
Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets teknikofficer OK Jakob Søegaard, 1E11-B1-TKO@fiin.dk, telefon 3067 0713 eller SSG Carsten Worm, 1E11-B1-BM@fiin.dk, telefon 3067 0715.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. juni 2021 og samtaler forventes kort efter fristen. Stillingen er ledig og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

19.06.2021

Indrykningsdato

25.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent