Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper (korporal) til 1. Communications and Informations Systems Detachement i Karup (genopslag)


Forsyningshjælper (korporal) til 1. Communications and Informations Systems Detachement i Karup (genopslag)

Vil du anvende din faglighed indenfor forsyningstjeneste til at understøtte Flyvevåbnets operative virke?

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere og har du overblik? Kan styre og samarbejde i en værnsfælles enhed, på tværs af kulturer?

Så kan du være den medarbejder vi står og mangler som forsyningshjælper ved 1. CIS detachement.
Om os
1. CIS detachement (CISDET) er en værnsfælles enhed dedikeret til, at levere forudsætningsskabende føringsstøttekapacitet til Flyvevåbnets opgaveløsning, i forbindelse med internationale og nationale operationer og øvelser i indland såvel som i udlandet.
Detachementet er beliggende i Flyvestation Karup. Vi er en blanding af personel med mange års forskellig erfaring – både nationalt og internationalt.
Vi er forankret i 2. CIS kompagni under 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet.

Gennemgående for enheden er det operative mindset og et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister med opgaven i centrum. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Du vil have fast tjenestested i Karup
Om stillingen
Du vil i høj grad skulle bidrage til den logistiske planlægning og klargøring af enhedens operative kapaciteter i forbindelse med missioner.
I dagligdagen referere du direkte til detachementsføreren (kaptajn).

Du bliver regnskabsansvarlig for beholdningen af materiel i detachementet.
Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningen ved detachementet, samt organisere enhedens materiel og tilsikre at logistikken understøtter enhedens indsættelsesparathed i samarbejde med bataljonsstaben.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra detachementsføreren og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil få en stor grad af frihed, indflydelse og ansvar.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig korporal eller konstabel. Det er ikke et krav, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyningshjælper. Du skal have en interesse for logistik og gerne for teknik. Du skal desuden kunne arbejde i SAP/DeMars, holde regnskab og udvise økonomisk ansvarlighed. Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.

Du er omstillingsparat og har fokus på samarbejde både internt i enheden og bataljonen, samt med eksterne enheder primært i Flyvevåbnet.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber fra ledelsen. Endvidere er du serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og at nogle opgaver skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte detachementsfører; kaptajn Mark Parbst Madsen på telefon: 72 82 69 01 eller via mail på FSR-2B-210A
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

27.06.2021

Indrykningsdato

25.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent