Fortsæt til indhold

Stationsvagt til Station Grønnedal


Stationsvagt til Sydvestgrønland

Hvis du er glad for naturen, trives i et isoleret miljø og sætter pris på arbejdsdage, som aldrig er ens, kan jobbet som stationsvagt på Station Grønnedal være noget for dig.
Om os
Station Grønnedal ligger i Sydvestgrønland og drives af en stationsleder og to stationsvagter. Der er 12 km med båd til de nærmeste naboer i bygden Arsuk, og der er storslået natur og moskusokser lige uden for døren. Station Grønnedal er en del af Arktisk Kommando (AKO), hvis hovedkvarter ligger i Nuuk, 375 km nord for Grønnedal.

Stations- og Forbindelsestjenesten Vestgrønland består ud over Station Grønnedal af Station Kangerlussuaq og AKO forbindelseselement på Thulebasen. Vi er underlagt chefen for operationsstøtteafdelingen i AKO.

At bo og arbejde i Grønnedal byder på noget helt særligt med mulighed for store oplevelser i naturen, fisketure i stationens båd eller besøg på et af Forsvarets skibe, som jævnligt lægger til i Grønnedal. Men Grønnedal byder også på voldsomt vejr, der gør, at man må blive indendørs. Heldigvis er der masser af tv-kanaler, hurtigt internet og et veludstyret træningslokale.
Om stillingen
Den vigtigste opgave i Grønnedal er selve driften af stationen, hvilket blandt andet indebærer vedligehold af stationens bygninger, materiel, entreprenørmaskiner og generatorer. Derudover skal der også ydes støtte til Forsvarets helikoptere og skibe, der jævnligt lægger vejen forbi Grønnedal.

Ingen dage i Grønnedal er ens, og hvis tjenesten kræver det, arbejdes der også lørdag og søndag. Som stationsvagt vil din arbejdsdag især bestå af praktiske opgaver. Du tilrettelægger din arbejdsdag i samarbejde med stationslederen i Grønnedal. Stationslederen fungerer også som din daglige leder.
Arbejdsdagen slutter først, når dagens opgaver er udført. Men du skal også være forberedt på at skulle stå op midt om natten for at sikre bygninger og materiel mod opkommende hårdt vejr.

Din arbejdsdag vil typisk starte med fælles morgenmad med dine to kollegaer, hvor dagens opgaver gennemgås. Efter morgenmaden begynder arbejdet med eksempelvis snerydning af helipad’en, rondering på området og tilsyn af bygninger . Derudover er der almindelige huslige pligter som rengøring og madlavning.

Næste dag skal du måske ud og reparere et sprængt vandrør, fikse opvaskemaskinen i køkkenet eller forberede dig til din FOKUS-samtale med stationslederen. Dagen kan slutte af med aftensmad på et af Søværnets skibe, der har lagt til i Grønnedal og har inviteret jer til spisning.

Du skal selv taste din egen arbejdstid, men du får hjælp til løn, ferie og bestilling af ferie- og tjenesterejser af dine kollegaer i Nuuk og Thule.

Du får din egen din lejlighed med eget bad og toilet, mens måltiderne tilberedes og indtages sammen med det øvrige stationspersonel i jeres fælles køkken og opholdsrum. Da I kun er tre på stationen, tager I alle del i madlavningen og rengøringen.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og har gerne en uddannelse, eller tilsvarende – som elektriker, VVS’er, entreprenør- eller lastvognsmekaniker med solid erfaring inden for dit fag.
Kompetencerne er nødvendige, da Station Grønnedal er selvforsynende med el, varme og vand. Du kan også søge, hvis du er civil, men tidligere har været i Forsvaret – eksempelvis aftjent din værnepligt – og lever op til de øvrige krav til stillingen.

Dine hænder skal være skruet godt på, så du også kan løse opgaver, der ligger uden for dit eget arbejdsfelt.

Derudover har du kørekort kategori B, truckcertifikat og teleskoplæssercertifikat, som alle er nødvendige for, at du må betjene stationens entreprenørmaskiner. Omskoling til maskinparken vil ske i Grønnedal. Det er en fordel, hvis du har duelighedsbevis eller speedbådsførercertifikat, men det er ikke et krav.

Du opfordres også til at søge, hvis du tidligere har gjort tjeneste som stationsspecialist på Grønlands østkyst.

Da Grønnedal ligger isoleret, er det vigtigt, at du er omgængelig og tolerant, da samarbejdet mellem dig og dine to kollegaer er afgørende for driften af Station Grønnedal og for, at I får en god hverdag sammen på trods af forskellige personligheder og meninger. Ligeledes kan du selvstændigt gå til opgaverne, når de opstår og kan i pressede situationer finde hurtige og holdbare løsninger.

Du skal være serviceminded, da Station Grønnedal jævnligt får besøg af Søværnets skibe, der ønsker at anvende stationens faciliteter, og i sommerhalvåret er der i Grønnedal, ofte personel fra Forsvarets styrelser, der arbejder med vedligehold af stationsområdet.

Du skal være indstillet på at være væk fra dit vante liv i Danmark i lange perioder ad gangen. Det er ikke muligt at bringe ægtefælle eller børn med til Grønnedal.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Grønnedal.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Grønnedal.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller til livet i Grønnedal, er du meget velkommen til at kontakte stationsleder Grønnedal SSG Morten Hemming Nielsen FKP-CSS-VE01@MIL.DK tlf. +299 58 31 43. Du kan også kontakte chefen for Stations- og Forbindelsestjenesten Vestgrønland, KK Sigrid Hansen, FKO-A-CHFET@MIL.DK, tlf. +299 59 41 26, hvis du ønsker at vide mere om Arktisk Kommando.

Du kan kontakte AKO HR partner SSG Kaare Bak ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MH02@MIL.DK eller på tlf. +299 36 40 92, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse fra. d. 12 juli 2021 til den 10. juli 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

21.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent