Fortsæt til indhold

Kryptokustode/instruktør til Implementeringssektionen


Kryptokustode / instruktør til Implementeringssektionen

Vil du være med til at sikre Forsvarets evne til at kommunikere? Har du lyst til en dyb specialisering i kryptosikkerhed? Kan du lide struktur og faste rammer? Og vil du se dig selv i et rutineret og professionelt team, så kan stillingen som kryptokustode / instruktør være noget for dig!
Om os
Du vil indgå i et team bestående af en sagsbehandler/kryptosikkerhedsofficer/kontorleder (kaptajn), to sagsbehandlere/instruktører (seniorsergenter), en kryptokustode/instruktør (oversergent), samt en alternativ kryptokustode (konstabel). Teamet er underlagt Implementerings-sektionen ved 3. CIS Operationsstøttebataljon under Føringsstøtteregimentet.

Teamets opgave er at forestår sagsbehandling af primært Hærens kryptosikkerhed inden for taktisk kommunikation samt understøtte dette ved uddannelse af myndigheders og enheders kryptoorganisation.

Vi har i teamet en høj standard i opgaveløsningen. Vi værdsætter det gode kollegaskab og sammenhold, og er altid klar til at støtte hinanden så vi fastholder vores fagligt stærke gennemslagskraft.
Om stillingen
Du indgår i et hold af rutinerede kryptosagsbehandlere og kryptoinstruktører med ansvar for den generelle kryptoforvaltning ved 3. CISOPS-bataljon. Du vil selvstændigt være kustode for en af bataljonen to kryptoforvaltningskonti.

Sektionen yder derudover støtte til Forsvarets enheder indsat i INTOPS samt forestår uddannelse for Forsvarets kryptosikerhedsofficerer, kryptokustoder og kryptooperatører. Du vil derfor få en bred berøringsflade med hele Forsvaret på tværs af værn og missioner.

Du forventes at virke som instruktør på de kryptosikkerhedskurser, som Føringsstøtteregimentet udbyder i tæt samarbejde med bataljonens uddannelsessektion.

Der er tale om en værnsfælles fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet.
Om dig
Du er oversergent med baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.

Vi ser gerne du tidligere har arbejdet med formidling og undervisning samt har en generel viden om kryptosikkerhedsområdet. Det er klart en fordel, hvis du har kendskab til kryptoforvaltning, men vigtigst er, at du har interessen for at fordybe dig i specialet.

Hvis du ikke allerede har gennemført kryptokustode uddannelsen (FSR 320), vil du skulle gennemføre denne og derefter modtage en grundig oplæring fra sektionens specialister i arbejdet som instruktør og kustode.

Du formår at kommunikere og formidle tydelig i skrift og tale på dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag struktureret og selvstændigt i en travl hverdag.
Desuden er du forandringsparat og kan fastholde overblikket med fokus på sektionens afholdelse af ca. 40 kurser årligt i tæt samarbejde med sektionens faglærer og instruktører.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved de til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftalen mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for stampersonel af linjen og reserven samt i elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne godkendes til YHEM/CTS og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænse, herunder ved enheder i internationale missioner med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Implementeringssektionen; Major Kristian Amsinck Petersen på telefon: 41 38 54 04 eller på mail: FSR-3B-000A@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 27. juni 2021 og samtaler forventes afholdt ugen herefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.06.2021

Indrykningsdato

21.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent