Fortsæt til indhold

Har du lyst til at være Sektionschef og Forretningsprocesmanager for koncernfælles Vedligeholdelsesprocesser?


Har du lyst til at være Sektionschef og Forretningsprocesmanager for koncernfælles Vedligeholdelsesprocesser?

Bliver du motiveret af at lede fagentusiaster, mens du samtidigt skaber og fastholder overblik over processammenhænge fra doktrin til transaktionskode. Vil du kunne trives i et udfordrende proces- og ledelsesmiljø på tværs af koncernen med et særligt fokus på at skabe logistisk synergi i den nyetablerede Supply Chain Division.
Så har vi måske en stilling til dig som sektionschef og forretningsprocesmanager ved Vedligeholdelsesprocessektionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup.
Om os
Sektionen har ansvar for, at de grundlæggende processer for Vedligehold fungerer. Det betyder, at vi også konkret står for den daglige drift og brugerstøtte i håndtering i DeMars.

Sektionen indgår i Forretningsprocesafdelingen i Supply Chain Divisionens Styringscenter, hvor den sammen med sektionerne for Forsyning og Indkøb optimerer sammenhængskraften i det tværgående proceslandskab. Dette varetages både i forhold til systemprocesserne i DeMars og de dimensionerende processer ved den udøvende virksomhed i koncernen.
Om stillingen
De primære opgaver i stilingen vil være ledelse af opgaveløsningen gennem sektionens dygtige specialister, løbende koordination på tværs i afdelingen - samt at skabe og vedligeholde relationer i FMI egen organisation, de øvrige styrelser og vores eksterne samarbejdspartnere.
Det gør du med særlig vægt på at bidrage til en fortsat udvikling af Supply Chain i FMI og tilsvarende centrale forretningsudviklingstiltag ved koncernens øvrige styrelser.

Som sektionschef kan du forvente, at en arbejdsuge vil stille krav til din daglige ledelse og opgavefordeling - samt at du træder ind i de roller, du vil få med ansvar for en række forretningsprocesser, - herunder udviklingsopgaver og dine medarbejderes engagement som undervisere og controllere indenfor fagområdet. Du vil opleve at skulle balancere udfordringer med store IT systemer op imod brugernes behov og opfindsomhed – samt at skulle demonstrere modet til at tage fat om modsætningerne om nødvendigt.

Du kommer til at indgå i et dynamisk og involverende storrumskontor i Ballerup, hvor du sammen med kolleger fra afdelingen - gennem videndeling og interaktion - arbejder mod fælles mål.
Om dig
For at kunne lykkes i stillingen forventer vi, at du træder naturligt ind i rollen som leder hvorfor du kan dokumentere din evne til at lede, koordinere og arbejde strategisk med relationer på flere niveauer.

Som person skal du kunne skabe fælles mål og retning i et foranderligt - og til tider krævende - miljø i krydspresset mellem de overordnede strategiske visioner, forretningsinteressenter og konkrete brugerbehov i forhold til deres opgaveløsning.

Du skal - med helheden for øje – således kunne samarbejde med alle lige fra yngste tekniker til koncernens styringsansvarlige chefer - og er derfor proaktiv og resultatorienteret med en god portion personlig gennemslagskraft. Samtidigt er du vant til at navigere i en stor organisation, hvor du trives med at bygge og vedligeholde relationer baseret på gensidig tillid og faglig respekt.

Din baggrund er officer med gennemført videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L), master i militære studier (MMS) eller tilsvarende og har relevant erfaring med logistik – og/eller er trænbar inden for området.

Alternativt er du M321/M322 og vurderet egnet til M331 niveauet, så du kan ansættes på en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Som officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er M321/M322 og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen i din nuværende grad mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som M321/M322 i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som M331 kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Stillingen som chef for Vedligeholdelsesprocessektionen har fast tjenestested i Ballerup, men da området dækker hele koncernen, må rejseaktivitet mellem landsdelene påregnes.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til afdelingschef Kai Bekker på tlf. 2121 5920.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2021 eller snarest herefter og ansøgningsfristen er søndag den 20. juni 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Send os din motiverede ansøgning og dit opdaterede CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

21.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent