Fortsæt til indhold

Værnsfælles stabskursus i Tyskland


Værnsfælles stabskursus i Tyskland

Har du mod på en højere uddannelse i udlandet? Vil du og din familie have en oplevelse for livet? så er stabskursus i Tyskland lige noget for dig!
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben udbyder på vegne af Forsvarskommandoen en plads på det tyske generalstabs-/admiralstabskursus (LGAN) i Hamborg. Der er tale om en to-årig uddannelsesstilling på Führungsakademie (FüAk), der er det tyske forsvars uddannelsesinstitution for stabsofficerer.
Om stillingen
Uddannelsen gennemføres ved Führungsakademie (FüAk) i Hamborg fra oktober 2022 til september 2024 og svarer til den danske Master i Militære Studier.

Undervisningen ved FüAk foregår på tysk og engelsk, hvorfor der forudsættes en sprogprofil svarende til SLP 3332 i tysk og engelsk.

Forud går et forkursus for internationale deltagere på fem uger, som ligeledes finder sted på FüAk i Hamborg.

FüAk tilbyder endvidere deltagere i LGAN, på frivillig basis og uden for tjenestetiden, et toårigt masterstudium ”Militärische Führung und Internationale Sicherheit” ved Bundeswehr’s Helmut-Schmidt-Universität i Hamburg. Der kan opnås en Master of Arts, og studiet forløber parallelt med LGAN.

Uddannelsen er kompetencegivende for efterfølgende ansættelse og udnævnelse som
major/orlogskaptajn i løngruppe 5.
Om dig
Uddannelsen kan søges af officerer fra alle værn, der er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant og har forrettet tjeneste som sådan i en årrække.

Det vil være en fordel hvis kandidaten har et vist kendskab til tysk forsvars-og sikkerhedspolitik, herunder kendskab til Forsvarets samarbejde med Tyskland.

I udvælgelsen af ansøgere vil foruden gennemførelse af tysksprogtest indgå en vurdering af bedømmelses- og vandelsmæssige forhold samt udviklingspotentiale.

Endelig optagelse på uddannelsen er betinget af helbredsmæssig godkendelse, samt beståelse af engelsk sprogtest ved Forsvarsakademiet. Desuden skal du være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A). Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen: Udstationering under udetillægsordningerne).

Der er mulighed for at medbringe familien til Tyskland.

Der gennemføres lønsamtale forud for indtræden på uddannelsen i lighed med et stillingsskifte.

Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International eller på http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Internationalt/Sider/bemandingslister-forudstationeringer.
aspx

Udetillægsberegneren finder du på intranettet eller på http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Internationalt/Sider/tjeneste-i-udlandet.aspx

Ansættelsen er betinget af, at du til enhver tid kan bestå Forsvarets helbredsundersøgelse og kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Under gennemgang af uddannelsen, tillægges du midlertidigt grad af major eller orlogskaptajn.

Efter gennemført og bestået uddannelse, udnævnes du til major (Løngruppe 5) i en stilling indenfor dit eget myndighedsområde.

Øvrig information:
Forkursus for internationale deltagere ligger 5 uger før kursusstart der er oktober 2022 til september 2024.

Du skal være flyttet til Tyskland en uge forinden forkursus eller kursusstart.

Øvrige feriedage forudsættes afviklet inden start på uddannelsen, ligesom resterende merarbejde skal være afviklet eller ansøgt udbetalt.

Kontakt og ansøgning:
For supplerende oplysninger kan Udviklings- og Planlægningsstaben MJ Per Svarre kontaktes på FIIN: FKO-U-STR105.

For oplysninger vedrørende selve kurset kan Forsvarsattaché Berlin BG Jakob Henius kontaktes på FIIN: FORAT-BER01 alternativt jakhei@um.dk.

Oplysninger om vilkår under udstationering mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste, HR konsulent Peter Korfits Frank på tlf.: 728 19140.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige med seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket - Søg den ledige stilling - i højre side.

Ansøgningsfrist er den 13. juni 2021.

Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen vil, i samarbejde med værnene og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, behandle ansøgningerne og forventer at besvare disse pr. medio august 2021.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

18.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent