Fortsæt til indhold

Specialoperationskommandoen udbyder stabskursus i USA


Specialoperationskommandoen udbyder stabskursus i USA

Specialoperationskommandoen (SOKOM) udbyder én kursusplads ved Naval Postgraduate School (NPS) i perioden juni 2022 til december 2023. For den udvalgte kandidat anses ansøgningen om NPS tillige som en ansøgning om efterfølgende tjeneste (og udnævnelse) i en løngruppe 5 stilling inden for Specialoperationskommandoens kommandoområde.
Om os
Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen består af en kommandostab, der er bosiddende på Flyvestation Aalborg, Jægerkorpset- med Siriuspatruljen og Frømandskorpset.
Om stillingen
Uddannelsen gennemføres ved Graduate School of Operational and Information Sciences, som er en del af NPS. Skolen er beliggende i Monterey i Californien, USA. Skolen er en højt akkrediteret uddannelsesinstitution af det amerikanske forsvar.

Uddannelsen er berammet til 18 måneder. Ved studiets afslutning tildeles den studerende en Master of Science in Defense Analysis. Uddannelsens fokus er på specialoperationer og irregulær krigsførelse på det operative niveau i en værnsfælles kontekst. (Special Operations/Irregular Warfare Curricula 699 i NPS kursuskatalog).

Uddannelsen ækvivalerer en Master i Militære Studier (MMS). Du kan læse mere om uddannelsen her:
https://nps.smartcatalogiq.com/en/Current/Academic-Catalog/Graduate-School-of-Operational-and-Information-Sciences-GSOIS/Department-of-Defense-Analysis/Special-Operations-Irregular-Warfare-Curriculum-699

Som kursist indplaceres du under uddannelsesforløbet i en stilling ved SOKOM.

Der er tale om en udviklingsstilling, der oprettes med henblik på at bibringe kursisten viden inden for specialoperationsområdet, herunder taktisk, operativ og strategisk anvendelse af specialoperationsstyrker som en del af sikkerhedspolitisk strategi.
Om dig
Du kan søge uddannelsen, hvis du er uddannet officer og har gennemgået videreuddannelse trin I/L (VUT I/L) eller er meriteret herfor. Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for specialoperationsområdet eller har praktisk erfaring fra tjeneste inden for SOKOM kommandoområde.

Det er ønskeligt, at du har grundigt kendskab til operationer på taktisk, operativt og strategisk niveau, samt at du har forrettet tjeneste ved en stab. Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer. Du har særdeles gode analytiske evner, og du er i stand til at formulere dig præcist på engelsk. Du vil blive sprogtestet (SLP 3333) ved Forsvarsakademiet forud for indtræden på kurset.

For den udvalgte kandidat anses ansøgningen om NPS, således også som en ansøgning om efterfølgende tjeneste (og udnævnelse) i en løngruppe 5 stilling indenfor SOKOM kommandoområde, idet der indledningsvist forventes tjeneste ved SOKOM kommandostab, der er geografisk placeret i Aalborg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A). Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen: Udstationering under udetillægsordningerne).

Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning, hvilket blandt andet medfører et skattefrit tillæg, at du får betalt din flytning og dækket dine udgifter til boligen herunder huslejen.

Desuden har du mulighed for at forhandle et evt. funktionstillæg.

Læs mere om udstationering på FIIN.

Udetillægsberegneren finder du på intranettet.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Optagelsen er betinget af helbredsmæssig godkendelse i rammen af sundhedstriaden og at du kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Det er desuden en forudsætning, at du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt.

Øvrig information:
Tidspunkt for kursusstart for internationale studerende er primo juni 2022, og du skal være flyttet til USA senest en uge forinden.

Ved uddannelsens start skal evt. merarbejde være afviklet eller ansøgt udbetalt.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte OB Poul Ebstrup på tlf.: +45 728 57102 eller på e-mail FKO-S-VCH@mil.dk.

Oplysninger om vilkår under udstationering m.v. kan fås ved henvendelse til FPS, HR-konsulent Peter Korfits Frank på tlf.: +45 72819140 eller på e-mail FPS-BA-BS114@mil.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Motiveret ansøgning og CV vedlagt alle relevante bilag, herunder seneste FOKUS, der ikke må være mere end seks måneder gammel, sendes elektronisk via linket "Søg den ledige stilling".

Bemærk også, at din ansøgning skal have relevant påtegning/stillingtagen jf. din myndigheds interne procedure.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. juni 2021.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

12.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent