Fortsæt til indhold

Næstkommanderende deling til 3. Panseringeniørkompagni


Næstkommanderende deling til 3. Panseringeniørkompagni

Er du den alsidige oversergent, med et bredt kendskab til ingeniørvåbenarten og med lysten til at holdningspræge yngre kollegaer? Så er det dig, vi leder efter.
Om os
3. Panseringeniørkompagni blev i 2019 genstartet efter at have været lukket siden 1977. Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at være, og hvis ikke, da blive de bedste. For at dette kan lykkes har vi brug for at alle ”spiller hinanden gode”.
Fordelen ved at være det nye kompagni, er at ”plejer” endnu ikke findes. Det betyder at du som vores kommende kollega vil være med til at forme arbejdsmåder, omgangstone og professionalismen.

Kompagniet har været udsendt til Bagdad på NATO Mission Iraq hold 1, fra november 2020 til juni 2021, hvor det har været indsat til at løse Force Protection opgaver. Kompagniet skal derfor nu ændre kursen tilbage til vores kerneopgave - at være et Panseringeniørkompagni der kan indsættes til støtte for Hærens kampbataljoner.

Kompagniet indeholder to panseringeniørdelinger, én parksektion og én kommandodeling. Panseringeniørdelingerne er dem der får tingene til at ske, mens de øvrige enten skaber rammerne for at det kan ske, eller leverer materiel og/eller køretøjer sådan at tingene kan ske.
Hvis du vil vide mere om os, så følg os eventuelt på Facebook på siden ”3 PNIGKMP”
Om stillingen
Som næstkommanderende (NK/DEL) i 1 PNIGDEL arbejder du tæt sammen med delingsføreren om den daglige uddannelse. Du vil på vegne af delingsføreren være ansvarlig for forsynings- og vedligeholdelsestjenesten i delingen, og være stedfortræder i delingsførerens fravær.
Ved tjenesten på garnisonen vil dine primære opgaver ligge inden for den daglige føring, ledelse og uddannelse af delingens konstabler såvel som delingens gruppeførere.
Under kompagniets øvelser vil du som NK/DEL understøtte delingens løsning af pålagte taktiske opgaver sideløbende med, at den kontinuerlige uddannelse af både konstabler og gruppefører fortsætter. Du vil deltage i delingens, og til tider kompagniets, føringsvirksomhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af taktiske aktiviteter for herigennem at understøtte dine egne føringsmæssige kompetencer.
Som næstkommanderende vil du være en del af ”vidensbanken” i kompagniet. Du vil herfor helt naturligt skulle løfte faglæreropgaver inden for forskellige fag og være en vigtig sparringspartner for både gruppeførere og delingsførere.
Stillingen er alsidig og spændende og kræver en grundlæggende lyst til at holdningspræge konstabler i deres tjeneste som professionelle soldater. Der er tale om en hverdag i et højt tempo med øvelser, skydeperioder og lange dage hvorfor længevarende frihedsperioder kan påregnes. Uddannelsen er relativt standardiseret, hvilket bl.a. betyder, at det er muligt at lave en langsigtet tjenesteplanlægning.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført ingeniørregimentets føringsuddannelse for mellemledere (IGR 201 og 204). Hvis dette ikke er tilfældet vil det manglende indgå i en udviklingskontrakt. Erfarne sergenter med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen. Du skal være indforstået med, at indgå en uddannelseskontrakt med henblik på at gennemføre FAGLÆ kursus snarest muligt.
Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:
- Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
- Førings modul 1, Taktik i hæren.
- Førings modul 2, Hæren i krig.
Du har erfaring fra tidligere tjeneste ved ingeniørtropperne og brænder for at være soldat. Du har gode enkeltkæmper-færdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat. Du evner at motivere undergivne og holdningspræge yngre kollegaer. Du er udadvendt, fleksibel og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker. Du har forståelse for logistikkens indvirkning på den daglige tjeneste og er derfor god til at gennemføre bestillinger herunder overholde deadlines. Vi ser gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Steffen Justesen på telefon 25 67 16 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. juni 2021 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25.

Stillingen er til besættelse 16. august 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

13.06.2021

Indrykningsdato

06.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent