Fortsæt til indhold

Sektionsfører til Communications Informations Systems Kompagni


Sektionsfører til Communications Informations Systems Kompagni

Kan du føre specialister og dermed være forudsætningsskabende for at NSE i INTOPS får den bedst mulige CIS-støtte?
Om os
3. Deling i 2.Communications Informations Systems Kompagni (2CISKMP) er beliggende på Ryes kaserne i Fredericia.

3. deling (DEL) indgår i NRI 2021 beredskabet. Delingens operative opgave er støtte Nationale Støtteelementer (NSE) i INTOPS. Vi skal støtte på eFP (enhanced Forward Presence) i Estland og NSE for NMI i Kuwait.
Om stillingen
Som sektionsfører ved 3 CISDEL vil du blive en central del af delingens opgaveløsning. Du skal kunne tale med de enheder vi støtter og du skal kunne tale med specialister.

Denne stilling er en sektionsførerstilling som kan bestrides af en sergent eller oversergent. Hvis du er sergent vil der være mulighed for at komme i betragtning til faglærerkursus, når du er klar til det.

Du skal primært være fører for et 5-6 mandshold.
Støtten består I at levere CIS løsninger til NSE. Største aktivitet ud over beredskabsperioden, er øvelse Brave Lion 2021.

Der vil være mulighed for deltagelse i INTOPS, hvis dette ønskes.
Om dig
Du er oversergent, eller sergent, gerne med erfaring, så du inden for 2 år kan udnævnes til oversergent efter gennemgang af faglærerkursus.

Som sektionsfører for specialister accepterer du, at du ikke nødvendigvis er den faglige autoritet indenfor det tekniske CIS speciale.
Du er nemlig afhængig af input og samarbejde fra og med dine specialister. Derfor er dine menneskelige egenskaber afgørende.
Og du ønsker at udvikle dit mandskab. Med andre ord, du er en professionel befalingsmand.

Det er ikke et krav, at du et IT-teknisk minded. Men du skal kunne formidle de informationer, din teknikere skal bruge i opgaveløsningen.
Hvis du har interessen, er der mulighed for at blive IT-supporter i løbet af din tjeneste i kompagniet.

Fokuskompetencer som er særligt vigtige for stillingen
- Kommunikation
- Styring
- Beslutningstagning
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Der gives IT- Supporter tillæg i stillingen, hvis du er faglært indenfor området.

Dit faste tjenestested vil være på Ryes kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsføreren; premierløjtnant Rasmus Solbjerg Stie Christensen på telefon 41 38 54 13 eller på mail fsr-2b-220a@fiin.dk
Du er også velkommen til at kontakte kompagnichef, kaptajn Christian Rømer på 40 44 45 12 eller fsr-2b-200a@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 24. maj 2021. Samtaler forventes afholdt herefter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.05.2021

Indrykningsdato

04.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent