Fortsæt til indhold

Er du den ambitiøse akademiker eller officer, der kan hjælpe en direktion?


Er du den ambitiøse akademiker eller officer, der kan hjælpe en direktion?

Hvis du har analytiske evner, er strategisk tænkende og ivrig efter at få erfaring fra ledelsesgangen i en stor statslig organisation, så har vi det rette job til dig. Et job, hvor din primære opgave vil være at sikre direktionen et overblik, så den kan træffe strategiske beslutninger på bedst mulige grundlag.

Jobbet vil give dig erfaring med direktionsbetjening, virksomhedsstyring, analysearbejde og forretningsudvikling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at indkøbe materiel og it til hele Forsvarsministeriets koncern. Stillingen er placeret i Styringssektionen i Udviklings- og Koordinationsafdelingen. Sektionen er ansvarlig for det strategiske styringsgrundlag, ledelsesudvikling samt forretningsudviklingsopgaver for hele Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Sektionen består af en chef og otte akademiske og militære medarbejdere.
Om stillingen
Forsvarsministeriets koncern er i gang med en kæmpe udvikling i rammen af indeværende forsvarsforlig, der skal omstille det samlede forsvar betydeligt, og du kan komme helt tæt på beslutningsprocesserne i den største af koncernens støttende styrelser.

Din primære opgave bliver at støtte direktionen og det øverste ledelseslag med informationer, der kan danne grundlag for strategiske drøftelser. Det gøres ved at indhente, bearbejde og kommunikere informationer om de væsentligste forhold i Materiel- og Indkøbsstyrelsen til direktionen.

Herudover vil du også få berøring med forretningsudviklingsprojekter, ledelsesudvikling, og der vil løbende komme nye opgaver til, da sektionen også påtager sig ad hoc opgaver for direktionen. Du skal derfor være forberedt på en omskiftelig hverdag, hvor du til gengæld arbejder tæt på de øverste beslutningslag i organisationen.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med dine otte kollegaer i sektionen men vil samtidig opleve en høj grad af selvstændighed, et stort personligt ansvar og frihed i forhold til løsning af dine opgaver. Faglig indsats og nytænkning er noget der vægtes højt sammen med den kollegiale sparring i hverdagen og en løbende individuel kompetenceudvikling.
Om dig
Du har ideelt nogle års erfaring som akademiker eller er nyuddannet kandidat med et solidt resultat og med relevant erfaring fra et studiejob. Alternativt er du officer på major/orlogskaptajn- eller kaptajn/kaptajnløjtnantsniveauet med blikket rettet mod ledelsen af en væsentlig del af det samlede forsvarsministerium. Det afgørende er, at dine faglige og personlige kompetencer går hånd i hånd med en stor interesse og virkelyst for strategisk arbejde.

Du har solide analytiske evner og er stærk i skrift og tale. Som person er du en helhedsorienteret holdspiller, fleksibel og god til at samarbejde for at få en opgave løst til tiden. Du er endvidere struktureret og målrettet, og påtager dig et personligt ansvar for at skabe resultater.

Alt efter dit erfaringsniveau og dine kompetencer sørger vi for, at du bliver klædt på til jobbet, og vi vil investere i dig og din udvikling i form af oplæring, kurser og uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som akademiker for civile eller løngruppe 4/5 for uniformerede (majorer/orlogskaptajner/kaptajner/kaptajnløjtnanter).

Hvis du er civil sker løn og ansættelse efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for at forhandle tillæg.

Hvis du er officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær: Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som civil, militær: Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Nikolaj Andersson Kihl på telefon 20 66 53 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfrist er den 20. maj 2021 og vi forventer at afholde samtaler løbende.

Tiltrædelse er 01. september 2021 eller efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen linket. Du bedes ligeledes vedhæfte relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.05.2021

Indrykningsdato

04.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent