Fortsæt til indhold

Erfaren konstabel/korporal som hjælpeinstruktør og trænerassistent til SAR- og navigationssimulatoren til Søværnets Center for Taktik


Erfaren konstabel/korporal som hjælpeinstruktør og trænerassistent til SAR- og navigationssimulatoren til Søværnets Center for Taktik

Har du lyst til et udviklende job med fokus på undervisning inden for navigation, radar og ECDIS, samt træning af Forsvarets specialister i fly- og søredning. Tror du på frihed under ansvar og vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder og for Forsvarets redningsberedskab? Så er det dig, der bør søge stillingen som hjælpeinstruktør og trænerassistent i en velfungerende og engageret faggruppe, der hver dag er med til at udvikle og forbedre Forsvarets opgaveløsning.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vore primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU- stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer. TAC uddanner tilsvarende Søværnets personel indenfor Navigation, Søredning og myndighedsopgaver (Fiskeri og Havmiljøopgaven)

TAC er organisatorisk et fagcenter under Søværnskommandoens Trænings og Uddannelsesdivision (TRU).
TAC er beliggende i Frederikshavn.
Om stillingen
Du bliver hjælpeinstruktør og trænerassistent i faggruppe SAR og Navigation og du får primært ansvaret for at assistere inden for planlægning, udvikling og gennemførelse af uddannelser i ARPA, ECDIS og SAR, hvor du bistår dine kollegaer inden for undervisningsområdet i faggruppen som trænerassistent samt med mindre, specifikke undervisningsopgaver.

Yderligere assisterer du JRCC og Flyvevåbnet inden for uddannelse i søredning og ACO (Aircraft Coordination), ved brug af TAC trænerfaciliteter, herunder hjælp og vejledning i udvikling af simulerede øvelser, samt varetagelse af funktionen som ”game master”, under gennemførelse af disse.

Ud over kursusaktivitet, assisterer du ved driften og vedligeholdelsen af SAR/NAV træneren.

Yderligere deltager du i teams der virker som mentorer og searidere ifm. sejlads, certificering og øvelsesvirksomhed.

Du deltager desuden i det løbende projekt- og udviklingsarbejde ved TAC. Især udviklingen af SAR/NAV simulatoren.

Muligheden for at fordybe dig i faglige emner er stor og afhænger i første omgang af, hvad din faglige erfaring bringer med ind i stillingen. Derudover opstår løbende behovet for viden og indsigt i nye emner, som du vil skulle sætte dig ind i for at kunne assistere med udvikling af vores kurser og uddannelser.
TAC lægger stor vægt på, at undervisning gennemføres efter de nyeste principper. Du vil blive en del at dette udviklingsarbejde, der sigter mod Blended Learning og Fjernundervisning.

Stillingen er i udgangspunkt med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil, når der afholdes kurser, primært finde sted på TAC. Store dele af den daglige tjeneste foregår i SAR/NAV simulatoren.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.
Om dig
Du er konstabel eller korporal, og du har erfaring fra sejlende tjeneste som kampinformationsgast på Søværnets skibe. Du er som minimum uddannet kystskipper, med godt kendskab til ARPA, ECDIS og GMDSS, og du har erfaring inden for SAR operationer. Du er uddannet On Scene Coordinator.

Du skal have lyst til at undervise, og du har med fordel kurser inden for voksenundervisning. Du har mod på at udvikle dine pædagogiske evner efter de nyeste principper.
Det er et krav, at du forud for ansættelsen har specifik erfaring med fagområdet, og du skal have en interesse, lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse - nationalt som internationalt - og udvekslingsforløb med danske eller udenlandske myndigheder.

Du er sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte faggruppeleder SAR/NAV, orlogskaptajn Anders Elgaard, på telefon 72 85 53 80 eller mail SC-TAC-UD601@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.05.2021

Indrykningsdato

04.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent