Fortsæt til indhold

Militærteknologisk sagsbehandler med flair for internationalt samarbejde og koordination på strategisk niveau


Militærteknologisk sagsbehandler med flair for internationalt samarbejde og koordination på strategisk niveau

Er du major eller orlogskaptajn, og kunne du tænke dig at arbejde med militærstrategisk international udvikling og policy inden for militærteknologi i bred forstand? Ønsker du at blive afprøvet i tjeneste på Niveau 1? Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af militær faglighed og politiske hensyn, og har du kendskab til styring af teknologi og interoperabilitet fra tjeneste i NATO, departementet, stabs- og/eller operativ tjeneste?

Så har vi en spændende stilling som sagsbehandler i Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er placeret i København og Karup. Strategi- og Policysektionen hører til i Karup og består af 14 civile og militære medarbejdere.

Sektionen håndterer international policy og strategisk udvikling. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter gennem strategisk udviklingsstyring inden for hele Forsvarets opgavekompleks. Det omfatter bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont, herunder NATO's forsvarsplanlægning, den overordnede koordination af den værnsfælles nationale konceptudvikling samt planlægnings- og udviklingsvirksomhed i NATO og andre internationale fora.

På policyområdet betjener vi Forsvarets øverste ledelse og er i løbende dialog med Forsvarsministeriets Departement.

Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og prioritering af 200+ stillinger i udlandet.

Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.

Sektionen støtter ofte Forsvarets chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget og rummer strategisk kompleksitet i et betydeligt omfang. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov.

Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensyntagen til opgaveløsningen. Stillingen er en fast stilling ved Udviklings- og Planlægningsstaben med fast tjenestested i Karup, men mulighederne for fleksibelt at arbejde hjemmefra er gode.
Om stillingen
Du vil primært behandle de policymæssige og militærstrategiske aspekter vedrørende militærteknologi, udvikling og interoperabilitet i national og NATO sammenhæng. En vigtig del af stillingen består i at være Forsvarskommandoens ankerpunkt vedrørende strategisk teknologiudvikling, herunder nye og disruptive teknologier og deres anvendelse i militær sammenhæng.

Du vil repræsentere Danmark i international mødevirksomhed om militærteknologi og interoperabilitet, primært i rammen af NATO. Du indgår i sektionens arbejde med NATO styrkemålsproces indenfor det teknologiske område. Endvidere behandler du policysager for NATO teknologi, interoperabilitet og Consultation, Command and Control området.

Du vil i forbindelse med dine primære ansvarsområder få ansvar for koblingen til Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse samt relevante nationale statslige myndigheder.

Hertil fordeles øvrige opgaver i sektionen løbende, så vidt muligt under hensyntagen til medarbejdernes kompetencer og talent.
Om dig
Du er en erfaren og ambitiøs major eller orlogskaptajn med militærteknologisk interesse, idet det ikke er et krav, at du er teknisk officer.

Du har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse i udlandet. Det er afgørende, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme som Forsvaret arbejder i. Du er desuden i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politiske hensyn og militær faglighed.

Stillingen som sagsbehandler kræver, at du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation og opgaver. Det vil være en fordel, hvis du tillige har erfaring med NATO teknologiudvikling i bredeste forstand. Du har bred erfaring med stabstjeneste på operativt og gerne militærstrategisk niveau. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tjeneste i NATO eller deltagelse i faste NATO fora.

Du kan kommunikere ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, og du evner at præsentere komplicerede problemstillinger på en klar og kortfattet måde. Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og netværk på tværs af værn, grad og nationalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategi- og Policysektionen kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen på tlf.: +45 40 13 33 03.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2021.

Ansættelsesdato 12. juli 2021.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.05.2021

Indrykningsdato

03.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent