Fortsæt til indhold

INTOPS sagsbehandler til Operations- & Administrationssektionen


INTOPS sagsbehandler til Operations- & Administrationssektionen

Brænder du for at arbejde med HR opgaver relateret til internationale operationer, og evner du at sætte kundens behov i centrum?
Vil du være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner, højt humør og højt tempo? Vil du have fingeren på pulsen af Forsvaret operative indsættelser?
Så har du nu muligheden for at blive den nye INTOPS sagsbehandler til Operationselementet ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Karup.
Om os
Operations- & Administrationssektionen er under Rådgivningsafdelingen ved FPS. Elementet består af otte medarbejdere, i OPELM en CSG, en ny medarbejder (dig), en ny seniorsergent (andet opslag) og en MJ der som SEKCH ligeledes er chef for ADM elementet med en KP og fire KTHJ. Vi er geografisk placeret i Karup.
Elementet har en central og koordinerende rolle på tværs af styrelser og myndigheder vedrørende arbejdsgrupper for såvel nye som eksisterende operationer/missioner.
I samarbejde med HR-partnerne skal elementet bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved Forsvarets myndigheder og styrelser i forhold til håndtering af medarbejdere, der udsendes til internationale operationer.

Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver.
Afdelingen består af ca. 100 medarbejdere. Udover Operations- & Administrationssektionen indeholder afdelingen også Policy- og Koordinationselementet, HR-Service samt HR-Partnere på alle niveauer.
Om stillingen
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor samarbejde og koordination samt evnen til tværfagligt samarbejde, er i højsædet, ikke to dage er ens.
Dine opgaver vil bl.a. være:

- Sagsbehandling, tværgående koordination, rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere vedr. internationale operationer, samt rådgivning og vejledning af medarbejdere udpeget til Internationale operationer.
- Undervisning på bl.a. Enkeltmandsuddannelses kursus ved TRR.
- Deltage i forskellige arbejdsgrupper og mødefora relateret til internationale og nationale operationer.
- Støtte til Task Force Enkeltmand i FKO OPST.
- Du skal som koordinerende sagsbehandler repræsentere FPS i Operative Planlægningsgrupper (OPG).
- Deltage i og bidrage til stabsarbejdet i OPG regi.
- Varte bemandingslister for enkeltmandsudsendte.
- Oprette bemandingslister for enhedsbidragene.
- Rådgive FPS HR-Partnere og NIV III personeladministration.
- Oprette og godkende befalinger i Befalings- og Administrationssystemet (BAS).
- Ledelsesrapportering i forhold til INTOPS.

Du vil forventeligt blive en del af kontaktofficersordningen (KTO) for FPS, herunder at blive en del af FKO kontaktofficer vagtrosten. Hertil er der et vagttillæg for tilkald.

Du får en spændende hverdag med stor afveksling og er sammen med elementet med til at præge HR-dagsordenen for operationer og missioner. Ligeledes er du velorienteret om nye tiltag og kommende missioner.

Du bliver en del af en travl arbejdsplads med topmotiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for.
Om dig
Vi forventer, at du er seniorsergent eller chefsergent, kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn (M322) med gode netværksegenskaber.

Du har et indgående kendskab til forsvarets organisation og er vant til at arbejde med de relevante dele af Microsoft Office pakken, evt. WorkZone og DeMars.

Du evner at have flere opgaver med forskellige deadlines i gang på samme tid. Du har gerne erfaring fra en eller flere udsendelser i internationale missioner og har i kraft heraf et godt kenskab til regler, vilkår og forhold for udsendelse i internationale operationer samt gode sprogkundskaber primært i engelsk.

For at opleve succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive på tværs af faggrupper, værn og myndigheder, samt har fokus på kundernes behov for at sikre en høj kvalitet. Da du ofte arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er omhyggelig og professionel i din opgaveløsning.
Som person er du udadvendt og sætter en ære i en positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige myndigheder og medarbejdere på alle niveauer, internt såvel som eksternt.

Du evner at arbejde selvstændigt og samarbejde, samt bevidst om at gode løsninger oftest opstår i sparring med andre. Du optræder kompetent, imødekommende og troværdigt i samarbejdet med dine kollegaer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området, men ikke et krav.
For den rigtige officers kandidat vil der være god mulighed for at uddanne og udvikle sig frem mod evt. optagelse på MMS.
For den rette seniorsergent, vil der tilsvarende være mulighed for løbende udvikling og udnævnelse i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Som officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som chefsergent/seniorsergent besættes stillingen på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan og/eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SEKCH Thomas Nikolaj Hanager Skjøth FPS-RA-CHOA tlf: 728 19161 / 32665234.
Alternativt kontakt CSG Klaus Nørskov FPS-RA-OP02 telefon 728 19239 / 32665045.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 728 19696 hhv. HR konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 728 19178.

Ansøgningsfrist er 23. maj 2021 mhp. tiltrædelse 1. august 2021.
Samtaler holdes løbende i uge 19 og forventes senest gennemført i uge 21.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2021

Indrykningsdato

29.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent