Fortsæt til indhold

Erfaren befalingsmand til Operations- & Administrationssektionen


Erfaren befalingsmand til Operations- & Administrationssektionen

Brænder du for at arbejde med HR opgaver relateret til internationale operationer, og evner du at sætte kundens behov i centrum? Vil du være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner, højt humør og højt tempo?
Vil du have fingeren på pulsen af Forsvaret operative indsættelser? Så har du nu muligheden for at blive den nye INTOPS sagsbehandler til Operationselementet ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Karup.
Om os
Operations- & Administrationssektionen er under Rådgivningsafdelingen ved FPS. Sektionen består af ni medarbejdere, i OPELM en KN, en CSG, en SSG (muligvis dig) og en MJ der som SEKCH ligeledes er chef for ADM elementet med en KP og fire KTHJ.
Geografisk er vi placeret i Karup.

Elementet har en central og koordinerende rolle på tværs af styrelser og myndigheder vedrørende arbejdsgrupper for såvel nye som eksisterende operationer/missioner.
I samarbejde med HR-partnerne skal elementet bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved Forsvarets myndigheder og styrelser i forhold til håndtering af medarbejdere, der udsendes til internationale operationer.
Om stillingen
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor samarbejde og koordination samt evnen til tværfagligt samarbejde, er i højsædet, ikke to dage er ens.

Dine opgaver vil bl.a. være:

• Deltage i forskellige arbejdsgrupper og mødefora relateret til internationale og nationale operationer.
• Samling og rapportering af ledelsesinformation omkring udsendte til støtte for veterancentret og FPS i øvrigt.
• Bidrage til operationalisering af Task Force Enkeltmand. Herunder bruge din erfaring til at planlægge og sammensætte den specifikke missionsorienterede uddannelse i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
• Sagsbehandling, rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere vedr. internationale operationer, samt medarbejdere udpeget til udsendelse.
• Varte bemandingslister for enkeltmandsudsendte.
• Oprette bemandingslister for enhedsbidragene.
• Oprette befalinger i Befalings- og Administrationssystemet (BAS).
• Støtte undervisning på bl.a. Enkeltmandsuddannelses kursus ved TRR.
• Støtte til Task Force Enkeltmand i FKO OPST.
• Støtte rådgivningsafdelingen med budget og økonomistyring.

Du vil blive en del af kontaktofficersordningen (KTO) for FPS, herunder at blive en del af FKO kontaktofficer vagtroste. Hertil er der et vagttillæg for tilkald.

Du får en spændende hverdag med stor afveksling og er sammen med elementet med til at præge HR-dagsordenen for Danmarks operationer og missioner. Ligeledes er du velorienteret om nye tiltag og kommende missioner.
Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med motiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren seniorsergent (M231) med gode netværksegenskaber.

Du har et indgående kendskab til forsvarets organisation og er vant til at arbejde med de relevante dele af Microsoft Office pakken(særligt Excel) og har gode evner indenfor DeMars. Såfremt du har erfaring med ledelsesinformation er det en fordel, men ikke et krav. Vi skal nok sørge for kurser i de mangler du måtte have.

Du evner at have flere opgaver med forskellige deadlines i gang på samme tid. Du har erfaring fra en eller flere udsendelser i internationale missioner og har i kraft heraf et godt kenskab til regler, vilkår og forhold for udsendelse i internationale operationer samt gode sprogkundskaber primært i engelsk.

For at opleve succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at kommunikere på tværs af faggrupper, værn og myndigheder, samt har fokus på kundernes behov for at sikre en høj kvalitet. Da du ofte arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er omhyggelig og professionel i din opgaveløsning.

Du evner at arbejde selvstændigt og samarbejde, samt er bevidst om at gode løsninger oftest opstår i sparring med andre. Du optræder kompetent, imødekommende og troværdigt i samarbejdet med dine kollegaer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Dit faste tjenested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SEKCH Thomas Nikolaj Hanager Skjøth FPS-RA-CHOA telefon 728 19161 / 32665234.
Alternativt kontakt CSG Klaus Nørskov FPS-RA-OP02 telefon 728 19239 / 32665045.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 728 19696 eller HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 728 19178 eller mail fps-ba-bs210@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 23. maj 2021 mhp. tiltrædelse 1. august 2021.
Samtaler holdes løbende i uge 19 og forventes senest gennemført i uge 21.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.05.2021

Indrykningsdato

29.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent