Fortsæt til indhold

Socialfaglig koordinator til veterancentrets socialrådgiversektion


Socialfaglig koordinator til Veterancentrets socialrådgiversektion

Er du socialrådgiver med en solid faglig ballast, som du kan bringe i spil på tværs i en stor organisation og som sparringspartner for dine kolleger i komplekse sager? Har du mod på at være en central figur både i udviklingen, koordineringen og formidlingen af den rådgivning vi tilbyder til soldater, veteraner og deres pårørende?

Så har vi et spændende job her, hvor du gør en forskel for mange mennesker og samtidig kan udvikle dig både personligt og fagligt.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forebygge, støtte, behandle og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Vi koordinerer de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med afsæt i veteranpolitikken.

Stillingen er placeret i Socialrådgiversektionen, der er en del af Veterancentrets Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdeling. Her støtter socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere og opsøgende rådgivere soldater, veteraner og pårørende i sociale og beskæftigelsesmæssige forhold før, under og efter udsendelse. Det sker i tæt tværfagligt samarbejde med Militærpsykologisk Afdeling, Videncentret og staben i Veterancentret.

Geografisk er vi fordelt på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark. Hovedsædet ligger på vores smukke gamle kaserne i Ringsted, som også vil være din faste arbejdsplads.

Vi er en arbejdsplads med initiativrige, højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere. Hverdagen er præget af et stort engagement og en virksomhedskultur, hvor relationer er lige så vigtige som præstationer. Vi udfordrer gerne vanetænkning, og her er luft og opbakning til at eksperimentere og tænke kreativt.
Om stillingen
Som socialfaglig koordinator arbejder du tæt sammen med sektionslederen om både drifts- og udviklingsopgaver. Du får en travl og varieret hverdag med mange forskellige opgaver og en del udadvendt kontakt.

Du er den faglige ressourceperson, som fremmer den faglige refleksion og udvikling i sektionen. Derudover er du den primære sparringspartner for socialrådgiverne i komplekse socialfaglige enkeltsager samt juridiske dilemmaer og problemstillinger. Samtidig har du selv ansvar for et mindre antal forløb med veteraner i mere komplekse sagsforløb.

Du er bindeled både internt i Veterancentret og i den daglige koordinering af det tværfaglige samarbejde med øvrige instanser i Forsvaret i forbindelse med sygemeldte, erstatningssager, høringssvar, enkeltsager mm. Du er i et vist omfang kontaktperson for de frivillige organisationer, når de efterspørger socialfaglige oplæg.

Det er et af dine væsentlige ansvarsområder at sagsbehandle og udarbejde svar, analyser, notater, retningslinjer og oplæg på de henvendelser, som vi modtager fra departementet.

Der vil også være andet formidlingsarbejde med særligt fokus på at kommunikere Veterancentrets og Socialrådgiverrådgiversektionens vigtige bidrag til veteranindsatsen både internt og eksternt.

Når der bliver indført ny lovgivning, står du for at implementere den og eventuelt at undervise dine kolleger.

Endelig bidrager du til kvalitetssikringen af vores arbejde og den løbende metodiske udvikling i forhold til sårbare veteraner og deres pårørende. I samarbejde med sektionslederen udvikler og planlægger du også løbende faglige seminarer og fælles kompetenceudvikling for socialrådgiverne.
Om dig
Du er uddannet socialrådgiver, og har solid erfaring med sagsbehandling indenfor det socialfaglige område. Du er knivskarp med paragrafferne og har meget gerne efteruddannet dig indenfor juraen.

Du har erfaring med ledelsesbetjening, proces facilitering og er en stærk kommunikator både på skrift og i tale, hvor du formår at formidle dine budskaber på en klar og engagerende måde.

Den daglige drift har din interesse og du finder ofte potentiale for forbedringer, effektivisering og løft af kvaliteten. Samtidig formår du at bevare overblikket og har de større strategiske linjer for øje.

Du har forståelse for psykologiske, organisatoriske og politiske processer, og formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning.

Som person er du udadvendt, åben og imødekommende, har nemt ved at vinde andres tillid og at danne relationer og netværk.

Du er ikke bange for at tage ansvar, men griber og lander opgaver på egen hånd. Samtidig har du en god situationsfornemmelse, samarbejdsvilje og inddrager og sparrer gerne med både dine kolleger og din leder.

Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for socialrådgivere i staten og LC/CO10-Fællesoverenskomsten.

Basislønnen består af en grundløn på 27.644,92 kr. pr. måned og en intervaldel, som er til forhandling. Endelig er der mulighed for forhandling af et personligt tillæg efter kvalifikationer og kompetencer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18 %.

Der vil i mindre omfang være rejsedage forbundet med stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Socialrådgiversektionen Jonna Nielsen på telefon 7216 3298.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men senest pr. 1. august 2021. Ansøgningsfristen er den 21. maj 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 23, 2021.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside, http://veteran.forsvaret.dk Ligesom du kan få tilsendt en udvidet arbejdsbeskrivelse ved at skrive til e-mailen: vetc-ldsoc@mil.dk

Du kan søge stillingen via linket og vi beder dig om at vedhæftede CV, ansøgning samt uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at dokumenter kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.05.2021

Indrykningsdato

27.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent