Fortsæt til indhold

Afdelingschef til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Afdelingschef til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Er du klar til at tage ansvar for at levere god kundeservice, og evner du at opbygge gode relationer? Har du en stærk ledelsesmæssig ballast, og er du villig til at gå forrest og være rollemodel for medarbejdere i organisationen? Formår du at lede en organisation til tilfredsstillende og effektiv drift af service, og samtidig drive udviklingen mod endnu bedre service? Så kan det være dig, vi har brug for som afdelingschef for Ejendomsstyrelsens Kundeafdeling.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger knap 600 medarbejdere og er organiseret i tre divisioner og et Ledelsessekretariat. Den vakante stilling som afdelingschef for Kundeafdelingen er organisatorisk placeret i Servicedivisionen, der i alt består af fire afdelinger. Servicedivisionens kerneopgave er at yde service til kunder og brugere samt kontraktstyring af Ejendomsstyrelsens Facility Management-kontrakt. Vores kunder og brugere er koncernens øvrige myndigheder og enkelte eksterne kunder inden for staten. Kundeafdelingen består af henholdsvis Servicecenteret og Ejendomssektionen og har i alt 45 medarbejdere, der alle har fast arbejdssted i Hjørring.

I Servicecentret håndteres bestillinger af forplejning og lokalereservationer, samt udleje af arealer, bygninger og lejeboliger. Derudover varetager Servicecentret alle faste betalinger på energi og lejeaftaler med et budget på over 400 mio. kr.

Ejendomssektionen varetager køb, salg, ind- og udleje af Forsvarsministeriets faste ejendom. Udleje sker i et tæt samarbejde med Servicecentret. Ejendomssektionen er derudover ansvarlig for den støjkompensationsordning, hvortil der er afsat 250 mio. kr. i forbindelse med anskaffelse af det nye F-35 kampfly. Denne opgave løber frem til 2030.

Dagligdagen hos os er dynamisk, uformel og præget af et ønske om at følge opgaven til dørs i tæt koordination med kollegerne.

Afdelingschefen for Kundeafdelingen refererer til chefen for Servicedivisionen og indgår i en kompetent chefgruppe, der prioriterer det tværgående samarbejde.
Om stillingen
Som afdelingschef for Kundeafdelingen vil du være ansvarlig for en velfungerende drift af afdelingen, hvor medarbejderne kan se deres bidrag i en større sammenhæng. Du har ansvaret for at sikre en fortsat udvikling af en bedre service og mere effektiv drift til vores kunder og brugere rundt om i landet. Det kan du bedst gøre ved at sætte dig ind i driften og forstå de processer, der udgør dagligdagen for vores medarbejdere i Kundeafdelingen.

Der er tale om en chefstilling, hvor du skal kunne favne bredt og bevare overblikket - blandt andet i spændingsfeltet mellem vores leverandør af facility management ydelser og de mange brugere på ministerområdets tjenestesteder. Du får direkte berøring med store dele af Ejendomsstyrelsen, Forsvarsministeriets departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere. Det betyder, at du skal evne at repræsentere Ejendomsstyrelsen på strategisk niveau både internt og eksternt i formelle og uformelle fora.

For at få succes i jobbet er det afgørende, at du kan sikre sammenhæng mellem målene for afdelingens to sektioner og den overordnede strategi. Din ledelsesstil bør være baseret på dialog og medindflydelse, og det forventes, at du bidrager til fortsat empowerment i organisationen. Stillingen kræver, at du er en dygtig personaleleder og er god til at udvikle din chefgruppe, så I står stærkt sammen omkring den daglige drift af divisionen. Du skal evne at give det nødvendige ledelsesrum, så dine sektionschefer effektivt kan eksekvere inden for deres ansvarsområder og udvikle deres ledelseskompetencer.

Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen, og det forventer vi naturligvis også gælder for dig, ligesom det skal falde dig naturligt at tage ansvar.

Stillingen er med fast arbejdssted i Hjørring. Idet Ejendomsstyrelsen har ansvaret for alle Forsvarsministeriets etablissementer, der er fordelt over hele landet, må nogen rejseaktivitet forventes.
Om dig
Vi forestiller os, at du enten er civil og har en videregående akademisk uddannelse eller er militært ansat med gennemført Stabskursus, Master i Militære Studier eller tilsvarende, og i begge tilfælde suppleret med en relevant ledelseserfaring med såvel et personalemæssigt, et økonomisk og et procesmæssigt ansvar.

Du skal kunne skabe løsninger og agere tydeligt som rollemodel med en motiverende og samarbejdende ledelsesstil. Du har gode evner i forhold til styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte dit overblik i form af gode formuleringsevner i skrift og tale.

Som person er du imødekommende, tillidsvækkende og skaber netværk. Du indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at afdelingen gennemfører og afslutter opgaverne med tilfredsstillende resultater.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har et godt kendskab til Forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser og har erfaring med sagsprocesser i en politisk styret organisation.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer
staten. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for forhandling af et personligt
kvalifikationstillæg. Ansættelsen som udgangspunkt være på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Asøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Servicedivisionen Oberst Thomas Øgendahl Knudsen, på telefon 4016 2660 eller e-mail fes-chsd@mil.dk. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 16. maj 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

16.05.2021

Indrykningsdato

21.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent