Fortsæt til indhold

STHJ (korporal) til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon i Varde (genopslag)


Stabshjælper (korporal) til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon i Varde (genopslag)

Har du interesse for administration og lyst til indgå i et team, hvor faglig dygtighed, selvstændighed og gensidig respekt er i højsædet?

Så er det måske dig vi søger som stabshjælper på administrationskontoret ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon


Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (1 ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1 Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni , et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

1 ISRBTN tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde, Fredericia på Jylland og Almegårds Kaserne på Bornholm.

1 ISRBTN hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i staben ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, som en del af stabsdelingen, men vil i det daglige arbejde ved administrationssektionen (S1).

Du vil indgå i en sektion, hvor dagligdagen kan være travl og hektisk. Vi lægger vægt på initiativ, selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer at du bidrager hertil.

Du vil referere direkte til administrationsbefalingsmanden (ADMBM), men også støtte bataljonschefen og stabschefen i deres arbejdsopgaver.

Det er en ufaglært stilling, men med mulighed for forhandling af individuel tillæg, afhængig af hvilke kvalifikationer du er i besiddelse af.

Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade da du både skal samarbejde med såvel højere myndigheder som underlagte enheder.

Du vil få selvstændige administrative opgaver, som skal løses indenfor en given tidsramme.

Der bliver opgaver i rammen af stabsdelingen, herunder køreuddannelse, vedligeholdelse, funktionsuddannelse m.v., herunder uddannelse som CBRN-beregner.

Du deltager løbende i generel militær efteruddannelse (skydning, førstehjælp etc.)

Du skal påregne at deltage på øvelser i både ind- og udland.
Om dig
Du er Korporal eller Konstabel, som har evner og vilje til at gennemføre korporal uddannelsen ved Hærens Sergentskole.

Det er ønskeligt, at du har en bagrund som kontorhjælper og erfaring fra tjeneste ved stab eller underafdeling, men ikke et krav.

Har du et par års tjeneste i felten og nu ønsker at skifte til en mere administrativ stilling, har du nu muligheden for dette. Det er dog vigtigt at du har gode IT-mæssige færdigheder, herunder at du kan arbejde med Office pakken.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse og til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære ansatte i Forsvaret.

Det forventes, at du er serviceminded og har en positiv tilgang til opgaverne. Vi lægger særlig vægt på veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation, helhedsforståelse og faglighed.

Det vigtigste er dog, at du er top motiveret til at arbejde med administrative opgaver i en travl hverdag, herunder også i operative rammer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand seniorsergent Tommy Beck på telefon 41 32 22 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2021. Samtaler gennemføres i uge 22. Ansættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.05.2021

Indrykningsdato

21.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent