Fortsæt til indhold

Stationsspecialist 2021


Stationsspecialist 2021

Station Nord er Grønlands nordligste beboede station. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af fem personer året rundt. Tjenesten på Station Nord varer ca. 2 år og 2 mdr. efter endt uddannelse.

Station Mestersvig er den sydligste station i Nationalparken Nord- og nordøstgrønland. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af to personer året rundt. Tjenesten på Station Mestersvig varer ca. 1 år efter endt uddannelse.
Om os
Arbejdet på Station Nord og Station Mestersvig er forskelligt afhængig af årstiden. Sommeren er meget kort, og der foregår en del aktivitet med at vedligeholde stationen og forberede den kommende vinter. Om vinteren er der mindre drift og vedligeholdelsesopgaver samt støtte til Slædepatruljen Sirius.
Om stillingen
Som forberedelse til at arbejde som stationsspecialist, skal man gennemføre ca. 6 måneders uddannelse. Efter endt uddannelse er der ultimo juni afrejse til Nordøstgrønland til 26 måneders tjeneste for personel til Station Nord. Afrejse til Station Mestersvig er typisk ultimo august.

Uddannelsesforløb:
Januar
- Dyrlægekursus
- Truckcertifikat
- Meteorologikursus
- Hygiejne- og madlavningskursus
- Flykommunikation

Februar
- Godshåndteringskursus
- Farligt Gods kursus
- Vintertræning på Station Mestersvig i Nordøstgrønland
- Håndvåbenuddannelsen: Jagtriffel og pistol

Marts # Juni
- Svejsekursus
- Teknikkursus
- Rendegraver
- Patruljesanitetskursus
- Røgdykkerkursus
- Farligt gods-kursus
- Sevicering af hejseporte
- Pakkecentral
Om dig
Uddannelseskrav:
Du har som minimum aftjent værnepligt i Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen med tilfredsstillende resultat.
Har du et svendebrev er det en fordel.

Helbredskrav:
- Du har god fysik og et godt helbred
- Velholdt tandsæt
- Normal synsstyrke (må ikke være
afhængig af briller)
- Normal hørelse
Øvrige krav:
- Du besidder modenhed
- Kørekort kat. C foretrækkes
- Afklarede familieforhold
- Kan sikkerhedsgodkendes

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve:
-Skriftlige prøver
-Styrketest (Forsvarets Basiskrav) læs mere om styrke- og løbetest
- Løbetest minimum 2.200 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
-Vandøvelse (ingen specifikke krav)
-Orienteringsløb og march (ingen specifikke krav)
-Samarbejdsopgaver
-Interview med tidligere tjenestegørende personel ved Station Nord eller Station Mestersvig
-Interview med psykolog
-Helbredsundersøgelse
-Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på 2 uger.
Uge 37 foregår i Nordjylland og uge 39 i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland. Kost og logi betales af Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Lønnen består af grundløn 18.000 - 24.000 kr. pr. måned afhængig af din militære grad samt Grønlands- og Sirius tillægget der udgør ca. kr. 25.300,- pr. måned før skat og som oppebæres under tjenesten i Nordøstgrønland.
Under opholdet på Grønland, betaler du grønlandsk landsskat udenfor kommunal inddeling.
Tjenestested under uddannelse:
Station Nord og Station Mestersvig forskole er underlagt Uddannelses- og vedligeholdelsessektion Grønland (UVG), der er hjemmehørende på Flyvestation Aalborg, men de respektive udannelsesmoduler gennemføres forskellige steder i landet. Derudover er der 2 ugers vintertræning, som afholdes på Station Mestersvig i Nordøstgrønland.
Tjenestested efter uddannelsen:
Station Nord eller Station Mestersvig i Grønland

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Grønland uden for kommune

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.07.2021

Indrykningsdato

16.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent