Fortsæt til indhold

Chef for J2 ved Arktisk Kommando


CHEF FOR J2 VED ARKTISK KOMMANDO

Har du evnerne, og vil du være chef for efterretningsområdet i Arktis, så skal du søge stillingen som chef for J2 ved Arktisk Kommando i Nuuk.
De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Som chef for Efterretningssektionen (J2) ved Arktisk Kommando vil du blive en del af en arbejdsplads, der er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Efterretningssektionen indgår i operationssøljen ved Arktisk Kommando. Sektionen vil på sigt består af tre faste medarbejdere i Nuuk. Ud over dig og Næstkommanderende for Efterretningssektionen indgår der tillige en sagsbehandler/IRM&CM i sektionen.

Efterretningssektionen har til opgave at modtage og operationalisere efterretningsanalyser, -vurderinger, og -indberetninger fra Forsvarets Myndigheder samt Forsvarets Efterretningstjeneste. Derudover er sektionen ansvarlig for at planlægge, gennemføre og behandle Arktisk Kommandos egen efterretningsindhent-ningsaktiviteter i koordination med andre dele af Arktisk Kommandos stab.

Efterretningssektionen udarbejder bl.a. efterretningsmæssige produkter til støtte for chefen for Arktisk Kommando, den resterende stab og underlagte enheder, samt bidrager med input og produkter til samarbejdspartnere.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som chef for Efterretningssektionen vil du spille en væsentlig rolle i sektionens opgaver, udvikling og samarbejdet med både FE og andre myndigheder. Din vigtigste opgave er at forestå den daglige drift af den taktiske efterretningstjeneste i Arktis i tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere. Du vil som chef være en del af AKO chefkreds og være nærmeste rådgiver og sparringspartner for CH AKO inden for efterretningsområdet.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Arktisk Kommando er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere. Det er derfor vigtigt, at du er driftsorienteret, proaktiv og fleksibel.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der kan forekomme rejseaktivitet til Danmark og til udlandet. Herunder må du i et vist omfang forvente øvelsesaktivitet hen over året.
Om dig
Du er M331 eller har de uddannelsesmæssige forudsætninger for udnævnelse til M331. Det er ikke et ufravigeligt krav, men det vil være en fordel hvis du har erfaring fra tidligere tjeneste i det arktiske område, international tjeneste og erfaring med efterretningsområdet.

Samtidig er du en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer og på tværs af værn og landegrænser. Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og med tjeneste i et joint miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KN Kristian Jensen, fko-a-j202@mil.dk, tlf. +299 36 40 65 / +299 49 93 06 eller OL-R Klaus Petersen, fko-a-chj2r@mil.dk,

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MH02@MIL.dk eller på tlf. +45 3266 5728, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler snarest herefter. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen ønskes besat den 01. juli 2021 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingen bestrides som tidsbegrænset ansættelse ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.05.2021

Indrykningsdato

16.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent