Fortsæt til indhold

Sergent til aktiv terminal deling ved Movement Control


Sergent til aktiv terminal deling ved Movement Control

Vil du prøve kræfter med logistik i Forsvaret? Trives du med et til tider travlt operativt arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens?
Så giver vi dig mulighed for at arbejde som sergent i en af vores delinger.
Om os
Movement Control er en del af Joint Movement and Transportation Organization.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. Movement Control er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet. I Movement Control vægtes den operative parathed og uddannelse højt, så deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af dagligdagen. Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Dette kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, vands eller i luften.

Vi kan som enhed tilbyde en fleksibel hverdag, med løbende kompetenceudvikling og berøringsflader med alle tre værn.
Om stillingen
Du vil indgå i én af delingerne ved Movement Control. En deling er bestående af i alt 19 mand. En terminalofficer (premierløjtnant), en næstkommanderende (seniorsergent), fem befalingsmænd (oversergent/sergent) og tolv movere (konstabler) med høj faglighed og engagement.

Du skal have lyst til at arbejde med logistik, hvor der er fokus på at støtte Forsvarets øvrige enheder i kortere eller længere perioder. Det indebærer til tider skæve arbejdstider og en del opgaver som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet, både i og udenfor Danmark.

Du vil skulle virke som operativ fører for et team, som fx har til opgave at rådgive Hærens, Søværnets eller Flyvevåbnets enheder forud for internationale operationer. Du vil kunne blive indsat selvstændigt og skulle rapportere til gruppeføreren/terminalofficeren.

Du vil skulle udarbejde og kontrollere transportdokumenter og pakning af gods, herunder også farligt gods. Du skal være med til håndteringen af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og i udlandet.

Du vil være næstkommanderende i gruppen, og dermed skulle støtte gruppeføreren i ledelsen og styring af gruppen. Du skal sammen med gruppeføreren holde styr på gruppens operative parathed, uddannelsesplanlægning og arbejdstid.

Derudover forventes det, at du kan komme med input til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af terminalmæssige transportopgaver, nationalt såvel som internationalt.

Du skal forvente en del efteruddannelse efter tiltrædelse.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig sergent eller en erfaren konstabel som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du skal være god til at samarbejde og kunne begå dig sammen med kollegaer på alle niveauer fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Du er serviceminded og er indforstået med, at der kan forventes en del rejseaktivitet.
I mange tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere på engelsk. Dertil kommer, at flere kurser og opgaveløsningen foregår på engelsk. Dine boglige og sproglige færdigheder har derfor betydning.

Har du kendskab til logistik vil det være en fordel.

Det vil ligeledes være en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet i håndtering af farligt gods (ADR, IMDG, RID, IATA og AFMAN).

Derudover er det et krav, at du har kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Hvis du kan indfri ovenstående forventninger, kan vi love dig en spændende og afvekslende hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Frederik Næblerød på telefon 41 73 25 88 eller mail JMTO-MT-3001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. maj 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 24. Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.05.2021

Indrykningsdato

16.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent