Fortsæt til indhold

Vagtkommandør til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Vagtkommandør til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Er du sergent med lyst til at indgå som vagtkommandør i et fast vagtkorps med professionelle vagter, så er du måske en del af vores nyetablerede vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment.
Om os
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur.

Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling fra trænregimentet, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets vedligeholdelsestjeneste, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.
Om stillingen
Som vagtkommandør indgår du som en del af en fast vagtstyrke. Denne består af: en vagtleder, et antal vagtkommandører og et antal vagtassistenter. Din opgave løses dels i hovedvagten, dels ved patruljer.

Du vil indgå i skiftende vagthold sammen med både faste vagter og øvrigt personel på Dragonkasernen. Vagten bestrides 12,25 timer ad gangen som nat- henholdsvis dagvagt på både hverdage og i weekender. Du vil således i gennemsnit have ca. 13 vagter pr. måned. Resten af månedens arbejdstid afvikles primært som friheder.

Vagten ledes af dig som vagtkommandør. Som vagtkommandør er du personelmæssigt underlagt vagtlederen. Du skal gennem din tjeneste og bidrag til organisering af vagtstyrken bidrage til at professionalisere sikkerhedstjenesten på Dragonkasernen.

Du indgår i garnisonens vagttjeneste samt evt. tjeneste relateret til bestridelse af vagten, herunder uddannelse m.m. Du skal forvente at indgå i enkelte ceremonielle aktiviteter som f.eks. flagkommando ved parader. Som en del af tjenesten vil der være et uddannelsesforløb.
Om dig
Du er udnævnt sergent, og det vil være en klar fordel, hvis du har gjort tjeneste som GF ved SRS og gerne med flere års erfaring nationalt såvel som internationalt.

Du fremstår professionelt, med autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgende og ansattes først indtryk i mødet med Dragonkasernen. Har du erfaring med vagttjeneste, er det selvfølgeligt et plus. Det er et krav at du har kørekort til bil.

Vi forventer, at du som person er god til dels at lede en gruppe, og dels at indgå i en gruppe, der er indbyrdes afhængige. Du er samvittighedsfuld, stabil, serviceminded og handlekraftig som person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til midlertidig tjeneste i to år, med mulighed for forlængelse i op til to år. Efter endt tjeneste vil du blive overført til en fast stilling på Dragonkasernen såfremt du ikke inden selv har søgt og fået en anden stilling i forsvaret.

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Torben Nørskov Madsen på telefon 72 82 45 24 eller via mail JDR-G-VK01@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 9. maj 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 20. Stillingen ønskes besat den 1. juli 2021, eller tidligere.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.05.2021

Indrykningsdato

12.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent