Fortsæt til indhold

Souschef og Operationsofficer ved Flyverhjemmeværnet


Souschef og Operationsofficer ved Flyverhjemmeværnet

Vil du være med til at føre Flyverhjemmeværnets frivillige ind i en endnu mere operativ fremtid, og brænder du for uddannelse og operativt virke, samtidig med at du har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver?

Er du en dygtig og ambitiøs kaptajn med lyst til at være souschef, arbejde med militær- og administrativ sagsbehandling? Så er en stillingen ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion måske lige noget for dig.
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn. Vi er landsdækkende med hovedkvarter i Vordingborg, samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.
Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Vores stab består pt. af 28 civile og militære medarbejdere, der er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen.

Flyverhjemmeværnets primære opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer.
Vi koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- & uddannelsesstøtte og har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
For nuværende er vi omkring 1.100 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Vores Operations- og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations- og Støttesektionen har således ansvaret for opstilling af frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind- og udland og meget mere.
Udover sektionschefen indgår der otte medarbejdere i sektionen; én major, fire kaptajner og tre seniorsergenter.
Om stillingen
Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit udgangspunkt vil være Vordingborg kaserne.
Som en del af vores organisation, vil du blive en vigtig brik for udlevelsen af sektionschefens ledelsesvirke i Vordingborg. I funktionen vil du fungere som souschef for sektionschefen.

Som operationsofficer varetager du blandt andet koordination af operations- og uddannelsesstøtte til Flyvevåbnet og øvrige samarbejdspartnere. Som kaptajn varetager du selvstændigt sagsbehandling af pålagte opgaver med reference direkte til sektionschefen. Du er overfor sektionschefen ansvarlig for udførelse af selvstændig sagsbehandling inden for støtteopgaver i forhold til samarbejdspartnere, uddannelsesområdet samt generel militær sagsbehandling i Flyverhjemmeværnet.

Mere konkret skal du være i stand til at løse følgende opgaver:

- Souschef for sektionen.
- Sagsbehandler ”støtteopgaver”.
- Sagsbehandler ”certificering”.
- Deltager i koordinationsmøder med myndigheder/samarbejdspartnere.
- Deltager i planlægnig og udførelse i uddannelsesvirksomhed.
- Deltager i sagsbehandling indenfor operationer og uddannelse.
- Generel administrativ forvaltning og sagsbehandling.
- Rådgivning og sparring med øvrige medarbejdere i sektionen og hjemmeværnseskadrillerne.

Du vil naturligvis få indflydelse på dine arbejdsopgaver, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag, og hos os er det at kunne udføre selvledelse en stor del af hverdagen.

Der vil være god mulighed for at planlægge og tilrettelægge din tjeneste fleksibelt, herunder med hjemmearbejdsdage. En del opgaver løses om aftenen og i weekender.
I Flyverhjemmeværnet udlever vi frihed under ansvar, og vi tilbyder en stilling med en høj grad af frihed til at kunne forme din dagligdag og planlægge din tjeneste, under hensyntagen til din familie og fritid.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn med gennemført VUT-I/L eller VUK. Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund.
Du har solid erfaring i stabsarbejde, du er god til at planlægge, og formår at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes.

Du er desuden en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel i tanke og handling og er handlekraftig.

Det er en fordel, hvis du er uddannet inden for det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet (Operations- og Støtteuddannet).

Det er ønskeligt at du:

- Har erfaring med bevogtning.
- Har erfaring fra udsendelser i INTOPS.
- Vi forventer at du har erfaring i arbejdet med frivillige (det kunne være i spejderorganisationer, idrætsklubber eller bestyrelsesarbejde).

Det er således en fordel, såfremt du har erfaring fra tjeneste med ledelse af frivillige og forståelse for de særlige forhold, der knytter sig hertil.
Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet. Du må også gerne have erfaring fra tjeneste ved højere stabe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i Vordingborg.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operations- og Støttesektionen, major Pia Rousing Clemmensen på telefon 91 33 50 31.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er 25. april 2021, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. en fjerdel er i den aktive struktur. Vi er 28 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv eller www.vistillerop.dk/om-hjemmevaernet/flyverhjemmevaernet/.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

08.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent