Fortsæt til indhold

Kampinformationsbefalingsmand Air Defence (KIBA) søges til fregatten PETER WILLEMOES


Kampinformationsbefalingsmand Air Defence (KIBA) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Har du interesse for kampinformation, taktik og luftkrig? Vil du have en nøglerolle i et af Søværnets mest højteknologiske operationsrum? Vil du være med til at lede og uddanne en stærk og motiveret luftforsvarssektion? Så søger fregatten PETER WILLEMOES nu en ny KIBA.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som KIBA vil du blive mellemleder i skibets operationsrum som en del af luftforsvarssektionen, der foruden dig består af en Taktisk Officer Luft (TAOL), en Kampinformationsassistent Luft (KIAL) og seks menige kampinformationsgaster (KIGA).

Under sejlads indgår du i tørn med de øvrige kampinformationssergenter som vagtholdsleder – både i første og anden beredskabsgrad – hvor du på vegne af den taktiske officer (TAO) leder kampinformationsgasterne i deres arbejde. Det er dit ansvar at sikre, at skibets sensorer bliver anvendt korrekt til at plotte op, og at operationsrummet altid har et optimalt grundlag at træffe taktiske beslutninger på – i og udenfor kamp.

I basehavn består dit arbejde i at lede og drive det daglige arbejde i luftforsvarssektionen i samarbejde med KIAL. Du vil blive ansvarlig for at uddanne og vedligeholde gasternes evner indenfor blandt andet fjernkending, platformskorrelering, antiluft-taktik og anden grundlæggende faglighed indenfor kampinformation. Du vil desuden skulle indgå i tørnen som vagtholdsassistent i havn (VA).

Stillingen indeholder et stort udviklingspotentiale, og du vil igennem dit arbejde løbende tilegne dig kompetencer og erfaring, der giver dig mulighed for at søge stillinger på oversergentniveau. Derfra er det muligt at udvikle din profil hen imod en stilling som LEKI på en af de fem store kampenheder, eller som sagsbehandler i land.

Vi vil på PETER WILLEMOES have en sergentgruppe, der ønsker at bibeholde deres engagement ombord i længere tid og leder derfor også efter en KIBA, der har ambitioner om at blive hos os og blive fagligt udviklet løbende.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et alsidigt job med gode muligheder for at udvikle både din taktiske og ledelsesmæssige profil igennem uddannelse og praktisk erfaring. Vi har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed, og vi har brug for dygtige taktiske sergenter til at realisere vores mål.
Om dig
Du skal først og fremmest brænde for kampinformation, krigsfaglighed og ledelse. Som befalingsmand på PETER WILLEMOES er du en aktiv og vigtig del af at skabe og vedligeholde den operative kultur, som skibet står for.

Du er uddannet kampinformationsgast, har taget GSU eller er i gang med det. Tidligere erfaring som KISG fra DIV 21 eller DIV 22 er ønskeligt, men ikke et krav. Ligeledes er det en fordel med tidligere erfaring fra øvelser og operationer i ind- og udland.

Som sergent i operationsdivisionen skal du skal først og fremmest besidde gode lederevner, være praktisk anlagt og have faglig overhøjde indenfor kampinformation. Du skal besidde gode samarbejdsevner og skal være i stand til at kommunikere klart og forståeligt.

Det forventes, at du i samarbejde med de øvrige sergenter har en struktureret og aktiv tilgang til at tilrettelægge og drive det daglige arbejde i sektionen, og at du kan uddelegere arbejdsopgaver ordentligt og følge op på dem. Det forventes også, at du kan tilrettelægge og gennemføre meningsfuldt undervisning for dit underlagte personel, og at du løbende i samarbejde med KIAL og TAOL udvikler dine folk fagligt.

I sidste ende beror fregattens overlevelsesevne sig i mange kampsituationer på rettidige og korrekte informationer og reaktioner fra luftforsvarssøjlen. Som KIBA er du en vital del af den kæde. Du skal derfor være i stand til at bevare overblikket i stressede situationer og kunne tage hurtige beslutninger.

På PETER WILLEMOES lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.

Derudover forventer vi:
• At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i fregattens fremtidige opgaver, herunder nationale og internationale missioner
• At du er synlig og assertiv i din ledelsesstil og har forståelse for jobbets mange facetter
• At du besidder vilje og fleksibilitet til at få tingene til at ske – også med kort varsel
• At du besidder faglig stolthed og kan lide at lære fra dig og undervise og udvikle dine medarbejdere
• At du forstår vigtigheden i fastholdelse, en god omgangstone, og et godt arbejdsmiljø

Kvalifikationer

Krav:
• Vurderet egnet til grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
• Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT
• Du er uddannet C-FLEX operatør og/eller har erfaring i C-FLEX fra sejlende tjeneste

Ønskeligt:
• Sejladserfaring fra en af de fem fregatter – gerne som KIAL
• Har gennemført Fagkursus Kampinformation (TAC 12)
• Har gennemført MCCIS Supervisor
• Har gennemført kurser i LINK

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Godkendt og tastet for Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB)
• Grundvaccination
• Egnet til internationale operationer (INTOPS)

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har følgende kurser:
• EDO operatørkursus
• HCO DELTA eller CHARLIE
• Kurser i SMART-L, APAR, TERMA SCANTER og FLIR
• DLS operatørkursus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Fregattens taktiske officer luft, KL Simon Hejsel, telefon 30 16 94 20 eller e-mail 2E-WILM-TAOL@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. april 2021.

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021 og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.04.2021

Indrykningsdato

08.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent