Fortsæt til indhold

Leder af Forsvarets Køreskole


Leder af Forsvarets Køreskole

Vil du være leder for et team af engagerede og specialiserede medarbejdere, der forestår al produktion af kørekort i Forsvaret. Så er stillingen som leder af Forsvarets Køreskole måske noget for dig.
Om os
Forsvarets Køreskole indgår i Forsvarets Færdselscenter og omfatter i alt 13 medarbejdere.
Forsvarets Færdselscenter er en værnsfælles enhed, bemandet med 25 engagerede og fagligt dygtige specialister med både militær og civil baggrund, typisk med en del års erfaring i stilingen. Ud over Forsvarets Køreskole består Forsvarets Færdselscenter af Forsvarets Bilsyn og Færdselssektionen.
Afdelingen er kendetegnet ved en fleksibel, respektfuld og uformel, men professionel tone.

Vi er en værnsfælles bemandet enhed, hvor alle medarbejdere arbejder meget selvstændigt.
Forsvarets Færdselscenter tilrettelægger og gennemfører, indenfor hele Forsvarsministerens ministerområde:

• Kørekortproduktion.
• Syn af køretøjer.
• Sagsbehandling af færdselsskader.
• Udarbejdelse af bestemmelser for færdselssikkerhed, anvendelse af forsvarets køretøjer og køreuddannelse.
• Faglig rådgivning af myndigheder og enheder indenfor lovgivning og køretøjsteknik.

Forsvarets Færdselscenter er en Ansvar 4 enhed ved Trænregimentet i Aalborg, idet ca. halvdelen af medarbejderne er decentralt placeret på etablissementer over hele landet.
Om stillingen
Som leder af Forsvarets Køreskole har du ansvaret for:

• At udøve selvstændig personaleledelse af sektionen, som består af en militær sagsbehandler, otte køredommere og tre kontorassistenter.
• At planlægge og gennemføre Forsvarets Køreskoles samlede årlige produktion af kørekort, herunder tilsyn og kontrol.
• At kontrollere og godkende sektionens arbejdstid og rejsestyring.
• Økonomien, herunder at gennemføre budgetlægning samt budgetopfølgning af tilførte midler.

Du er endvidere ansvarlig for styring og efterlevelse af kontraktlige forhold med civile leverandører til Forsvarets Køreskole. Herudover den overordnede styring af administrative opgaver og tildelt materiel.
Du skal ved behov gennemføre køreprøver af alle kategorier.
Din nærmeste foresatte er chefen for Forsvarets Færdselscenter. Stillingen er placeret på Aalborg kaserner og du skal være indstillet på rejseaktivitet i forhold til køreskolens decentralt placerede medarbejdere.
Om dig
Du er uddannet prøvesagkyndig eller køredommer til alle kategorier eller kørelærer til storvogn. Såfremt du ikke har suppleret din uddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre køredommeruddannelse.
Du har erfaring og evner i forhold til ledervirket og ledelse af personel med stor diversitet, faglighed og medarbejdere på distancen.

Du har gode evner i kommunikation, kan formulere dig i skrift og tale og styring af pålagte opgaver, ligesom du er åben for samarbejde og dialog med militære og civile samarbejdspartnere på mange forskellige niveauer. Herunder rådgivning på alle niveauer på en forståelig og imødekommende måde.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, er struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og kan træffe de nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår.
Det er i forbindelse med ansættelsen ikke tilladt at være erhvervsaktiv som kørelærer, udføre privat køreskolevirksomhed eller have erhvervsmæssig relation til kørekortleverandører.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som leder køreskole på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 29.012,86 pr. måned. Herudover gives der tillæg for funktionen som køreskoleleder på kr. 3.012,71 pr. måned.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos leder fagligt element chefsergent Finn Juel Larsen, telefon 2523 9202, eller chefen for Forsvarets Færdselscenter kaptajn Jacob Skovsgaard, telefon 4036 7420. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2021, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

08.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent