Fortsæt til indhold

Sagsbehandler Studie- og Udviklingafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando (Genopslag)


Sagsbehandler Studie- og Udviklingafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, og har du lyst til et spændende job som sagsbehandler inden for sanitetsområdet ved Forsvarets Sanitetskommando, hvor arbejdstempoet er højt og arbejdsopgaverne veksler såvel i omfang som varighed?
Om os
Studie- og Udviklingsafdelingen er en del af Udviklingsdivisionen der indgår i staben ved Forsva-rets Sanitetskommando.
Vi er ansvarlige for den sanitets- og sundhedsfaglige studie- og udviklingsaktivitet ved Forsvarets Sanitetskommando, inden for doktrin, organisering og teknologi/materiel. Vores opgaver spænder vidt og omfatter bl.a. deltagelse i udvikling af NATO- og nationale strategier, koncepter og doktri-ner, inspektion af sanitetsfaglige enheder samt deltagelse i udvikling og valg af sanitets- og sund-hedsfagligt materiel og kapaciteter til Forsvaret.
Vi kan tilbyde dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et tværfagligt miljø med en uformel omgangstone, hvor du vil indgå i et team bestående af en chef og seks medarbej-dere. Faglig indsigt, samarbejde og personlig integritet er nøgleelementer for opnåelse af fælles løsninger. I perioder må der forventes rejseaktivitet.

Om stillingen:
Du skal overordnet arbejde med sanitets- og sundhedsfaglig sagsbehandling og herunder deltage i analysearbejder – omhandlende udvikling af koncepter og bestemmelser, samt iværksættelse og udvikling af kapaciteter, samt behovsopgørelser og forslag til ny- og erstatningsanskaffelser i samarbejde med bl.a. Kapacitetsudviklingsafdelingen under Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Du vil blive tovholder inden for standardisering på MEDICAL området. I NATO-samarbejdet varetager du controlling samt overordnet sagsbehandling af alle MEDICAL STANAG spørgsmål, idet dette foregår i et tæt samarbejde med respektive sanitets- og sundhedsfaglige eksperter i For-svarskommandoen og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Samtidig bistår du de danske kustoder for en række udvalgte MEDICAL STANAG i den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af disse. Endvidere skal du fungere som dansk repræsentant i Medical Standardization Working Group (MedStdWG), hvor du er med til at sikre danske interesser. Derudover skal bistå i koordina-tionen af dansk deltagelse i diverse medicinske mødefora inden for MEDICAL området i NATO-samarbejdet.
Du skal udarbejde planer og deltage i studier og forsøg på sanitetsmateriel og kapaciteter. Du skal lede og koordinere udviklingen af forslag til fagligt materiel til Forsvarets sanitetsenheder i samarbejde med sektionens befalingsmænd, eller indgå i tværfaglige projekter på sanitetsområdet med fx stabens læger og sygeplejersker divisionens Militærmedicinske Udviklingsafdeling. Dit primære arbejdsområde vil være kapaciteter ved Flyvevåbnet, Søværnet og Specialoperationsstyrkerne, og sekundært hærens sanitetskapaciteter.

Fast tjenestested er ved Forsvarets Sundhedstjeneste i Brabrand.
Om stillingen
Om dig
Du er uddannet kaptajn/kaptajnløjtnant med operativ erfaring og har godt kendskab til Forsvarets operative virke. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har beskæftiget dig med sanitetstjeneste.
Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne og er initiativrig, samt formår selv-stændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.
Du kan samarbejde på tværs af faggrænser med både civile og militære kolleger, eksterne samar-bejdspartnere og chefer, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i udviklingen af varige værnsfælles løsninger.
Du har gennemført geledtjeneste og været udsendt i internationale operationer, gerne med en lo-gistisk enhed eller med en sanitetsrelateret funktion.
Du er i stand til at formulere dig i skrift og tale på dansk og engelsk.
Du er erklæret egnet til internationale oprationer og har bestået basistesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef major Rune Hoffmann på telefon 7281 8021 eller mail fsk-u-chstuv@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 13. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2021, men tiltrædelsesdatoen vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og
sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent