Fortsæt til indhold

Flyvevåbnet søger næstkommanderende til Military Working Dog i Karup snarest muligt


Flyvevåbnet søger næstkommanderende til Military Working Dog i Karup snarest muligt

Er du seniorsergent og sætter du en stolthed i at levere ledelse og operativ opgaveløsning af høj kvalitet? Så er du måske den rette person til stillingen som næstkommanderende ved Military Working Dog.
Om os
Military Working Dog er en del af Base Protection Squadron som er underlagt Operations Support Wing. Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 88 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 3 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Military Working Dog er en sektion på 26 medarbejdere, fordelt på 1 officer, 10 befalingsmænd, 14 konstabler samt 1 civil medarbejder, medarbejdere som alle har hovedbeskæftigelsen hunde.

Military Working Dog har den hundefaglige myndighed i Forsvaret, og har dermed ansvaret for alle militære hunde- og hundeuddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder vidt, fra patrulje- og sprængstofhunde til narkohunde.
Herudover er Military Working Dog aktivt medvirkende i det operative felt, såvel nationalt som internationalt.

Military Working Dog er en dynamisk arbejdsplads i spændende omgivelser, hvor såvel uddannelse af elever som udvikling af den enkelte medarbejder er i fokus. Sektionens bærende piller er et højt fagligt niveau og personligt engagement, hvilket betyder at din personlige udvikling er højt prioriteret. Vi er således en arbejdsplads hvor der er plads til personlig udvikling, med en naturlig hovedvægt på det hundefaglige område.
Om stillingen
Som næstkommanderende i Military Working Dog, er du først og fremmest en vital del af sektionens og eskadrillens ledelse. Du sætter, i tæt samarbejde med sektionschefen, retningen for den daglige og den operative ledelse af sektionen, herunder prioritering af opgaver og ressourcer.
Du er desuden sektionschefens stedfortræder i perioder med fravær af denne.

Foruden ledelsesdelen, som naturligt må have hovedfokus, vil du som næstkommanderende være en drivende faktor og koordinator inden for tilrettelæggelse af sektionens uddannelsesaktiviteter, planlægning og styring af ressourceforbruget samt gennemførelse af en del af kontrolvirksomheden ved sektionens kurser og uddannelser. Sidstnævnte i tæt koordination med sektionens uddannelsesleder og sektionens faglærerstab.

Stillingen indeholder selvfølgelig også en grad af bred administration og sagsbehandling. Fordelingen af disse administrative opgaver, mellem leder og næstkommanderende, afhænger af præferencer og kompetencer, med det formål at sikre den bedst mulige opgaveløsning i Military Working Dog som helhed.
Om dig
Du er seniorsergent, med minimum tre års tilfredsstillende erfaring i graden.
Du skal som næstkommanderende i sektionen kunne være et forbillede for eskadrillens øvrige personel. Jobbet som næstkommanderende i Military Working Dog er meget selvstændigt og det forventes derfor at du vil kunne leve op til denne frihed og stadig nå i mål med opgavekomplekset.

En del af den synlige ledelse fra såvel sektionsleder som næstkommanderende ved Military Working Dog, indebærer at prioritere tid ved personellet. Det er derfor vigtigt at du befinder dig godt i et udendørs miljø og sætter pris på jævnlige dage i terrænet, eller på skydebanen.

Du har særdeles gode samarbejdsevner og er kompromissøgende. Du har gåpåmod og engagerer dig i opgaveløsningen med en struktureret og punktlig tilgang til tjenesten.

Du opsøger og selvstændigt løser opgaver, der falder inden for dine ansvarsområder og handler altid loyalt i forhold til sektionens, og eskadrillens, samlede opgaveløsning, samt de tildelte ressourcer.

Du er indstillet på at lære, og dermed bidrage aktivt til at sektionen bliver stadig stærkere- og den positive fremgang er sikret.

Du er i god fysisk form og til en hver tid kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav (FFB), og gerne med en vis margin, og kan godkendes til internationale operationer.

Du søger aktivt at vedligeholde og udvikle dine faglige (også de militære) færdigheder og kvalifikationer og er, ved behov, klar til at stille disse til rådighed for kolleger og kursister, med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.

Hundefaglig erfaring vil være en fordel, men er ikke et krav. Det er ledelsesmæssig tæft og en høj grad af integritet og loyalitet til gengæld.

I din ansøgning, bedes du kortfattet begrunde din motivation for at søge stillingen.
Desuden vil vi bede dig forholde dig til, hvordan du som kommende kollega vil bidrage til sektionens opgaveløsning og ikke mindst sektionens kollegiale fællesskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Kenn Oxlund-Mølgaard på telefon 50 86 47 52 eller på mail OSW-OB-002@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 21. april 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent