Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Electronic Warfare Kompagniet ved Efterretningsregimentet


Næstkommanderende til Electronic Warfare Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Ønsker du at være en del af ledelsen i et spændende og komplekst kompagni?
Kan du se dig selv arbejde med engagerede specialister og Electronic Warfare i en operativ ramme?

Så opfordres du til at søge stillingen som næstkommanderende ved Electronic Warfare Kompagniet .

Om os
1. ISRBTN er en operativ bataljon i 1. Brigade, der er særligt uddannet, organiseret og udrustet til at indhente og bearbejde information om operationsmiljøet samt planlægge og gennemføre kampen i det elektromagnetiske spektrum. Bataljonen tilvejebringer efterretninger af væsentlig betydning for brigadens planlægning og evne til rettidigt at træffe beslutning i operationer.
Bataljonen er en del af Efterretningsregimentet og placeret i Varde, idet EWKMP er garnisoneret i Fredericia.

EWKMP opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.
EWKMP er meget ofte indsat i et eller flere af Forsvarets missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikationer og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Om stillingen
Du vil være en del af kompagniets ledelse og virke som kompagnichefens stedfortræder.

Du bliver ansvarlig for koordinationen og kontrollen af faglige tjeneste ved kompagniet. Du bliver ansvarlig for kompagniets ressourceplanlægning, herunder budgettering og budgetopfølgning.
Du vil under indsættelse være kompagniets CBRN-officer og indgå i kompagniets førings- og analyseelement.

Sammen med kompagnichefen og chefen for Electronic Warfare Coordination Cell vil du skulle udstikke direktiver for planlægningen af kompagniets større aktiviteter, som eksempelvis skydeperioder og enhedsuddannelse. I nogle tilfælde vil du få ansvaret for gennemførelsen. Du vil ligeledes bistå chefen i den interne uddannelseskontrol.

Du vil få opgaver som instruktør og faglærer i takt med opbygningen af dine kompetencer inden for EW.

Størstedelen af dine opgaver løses i samarbejde med andre medarbejdere i enheden.

Du vil ikke have noget direkte ledelsesansvar, men i høj grad udøve projektledelse, hvor du er ansvarlig for at projekterne bliver gennemført.

Afhængig af dine forudsætninger og interesser vil der være mulighed for at få ansvar for en række studie-, udviklings- og materielimplementeringsprojekter, herunder vil du skulle deltage i møder med forsvarets øvrige myndigheder samt planlægge kompagniets aktiviteter i relation til disse projekter.

Der forventes en årlig rejseaktivitet på 2-4 uger til kurser og møder, samt 3-5 ugers øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har stærke kompetencer inden for planlægning, styring og analytisk tænkning.

Du er omstillingsparat, da hverdagen ved EWKMP ofte er meget omskiftelig, grundet de korte varsler som følge af de operative opgaver.

Da EWKMP er en kampstøtteenhed, forventes det at du er taktisk velfunderet og samtidig har god forståelse for efterretningstjeneste. Det er ikke noget krav, men en fordel, hvis du har gennemført E-kurser, som f.eks. EFR-12 eller lignende.

Du har været delingsfører i en stående reaktionsstyrke og skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til Y-HEM.

Det er ønskeligt at du har erfaring fra INTOPS og gerne fra en efterretningsstilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere informationer om stillingen kan kompagnichefen for EWKMP kontaktes på telefon 72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2021. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent